Jaarplan en beleidsplan 2020-2022 tijdens Ledenvergadering aangenomen

Nieuws | 26 nov 2019

25 november bezocht een groot aantal leden de Ledenvergadering van de Museumvereniging in Naturalis in Leiden. Tijdens de vergadering is ingestemd met het jaarplan 2020, de begroting en het nieuwe beleidsplan voor 2020-2022.

Voorafgaand aan de Ledenvergadering was er een paneldiscussie met de directeur van het Mondriaan Fonds, Eelco van der Lingen, waarin hij de leden meenam in het nieuwe beleid van het Mondriaan Fonds. Ook vertelde hij dat subsidieaanvragen worden versimpeld en dat er 1 miljoen euro ten goede komt aan kleine musea. Erfgoedtalent, kansengelijkheid, identiteit en economische gelijkheid waren verder onderwerpen die aanbod kwamen.

Ledenvergadering

Tijdens de ledenvergadering hebben de leden ingestemd met het beleidsplan voor 2020-2022, het jaarplan 2020 en de begroting. Verder is er uitgebreid ingegaan op het voorstel om de museumnorm te vernieuwen en op de nieuwe ICOM-definitie. Tijdens de Museumkennisdag op 23 maart 2020 gaan we met elkaar in gesprek over deze nieuwe definitie. 

Beleidsplan 2020-2022

In het nieuwe beleidsplan staat het publieke belang van musea voorop. Het beleidsplan is gestoeld op twee beleidsdoelen: draagvlak vergroten en de kwaliteit van de sector verhogen. Om een blijvende binding van álle inwoners van ons land met museale collecties te realiseren is draagvlak, bij publiek en politiek, noodzakelijk. Musea verzamelen, bewaren, onderzoeken, interpreteren en presenteren een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is. Daarmee vertellen ze aan een groot en divers publiek eigentijdse verhalen over wie we werkelijk zijn en waar we eigenlijk vandaan komen. De Museumvereniging helpt musea een blijvende binding van álle inwoners van ons land met museale collecties te realiseren. Waarbij de kwaliteit van de museumsector wordt verhoogd door middel van kennisdeling, gedragcodes en een solide en toekomstgerichte bedrijfsvoering. 

Afscheidsreceptie Siebe Weide

Na afloop van de Ledenvergadering was de afscheidsreceptie van directeur Siebe Weide, die na ruim 12 jaar de Museumvereniging verlaat. Onder leiding van Siebe is de vereniging een invloedrijke speler geworden op het gebied van museumbeleid van de overheid, groeide de Museumkaart met een miljoen kaarthouders, kregen kinderen met Museumkids een eigen platform en kwam er een Nationale Museumweek, een Museumcongres en Museumkennisdag. Voorzitter Museumvereniging Irene Asscher-Vonk: “Het bestuur is Siebe Weide bijzonder erkentelijk voor zijn bijdragen aan het versterken van het publieke belang van musea.”

Deel dit nieuws