Jaarplan en begroting 2019 vastgesteld

Nieuws | 19 nov 2018

Ledenvergadering Museumvereniging, 19 november 2018

Tijdens de ledenvergadering in het Centraal Museum 19 november jl. zijn zowel het jaarplan als de begroting van de Museumvereniging voor 2019 vastgesteld.

Musea voor iedereen!

Tijdens de ledenvergadering in het Centraal Museum 19 november jl. zijn zowel het jaarplan als de begroting van de Museumvereniging voor 2019 vastgesteld. 2019 wordt doorslaggevend voor de museumsector. Een jaar waarin musea zich gezamenlijk blijven inzetten voor meer diversiteit en inclusiviteit. Voor een sterkere binding van de gehele samenleving met museale collecties. En voor meer diversiteit in werkgelegenheid voor 40.000 mensen in de sector. 

Bestuur

Marjan Scharloo is als bestuurslid uitgezwaaid. Marianne Splint (Museum Helmond) is door de vergadering benoemd als nieuw bestuurslid.

Toekomst van Werken in Musea

Voorafgaand aan de ledenvergadering is het rapport Toekomst van Werken in Musea gepresenteerd. Hierin is onderzocht hoe musea als werkgever aantrekkelijk blijven in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Het rapport schetst een beeld van de vraagstukken die spelen in de sector en geeft aanbevelingen op drie vlakken: een HR-agenda voor de sector, praktische handvatten voor leden en een notitie voor de cao-delegatie.

De ledenvergadering van de Museumvereniging

Minimaal tweemaal per jaar organiseert de Museumvereniging een ledenvergadering. In deze vergadering wordt de koers van de vereniging bepaald en legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

Deel dit nieuws