Indemniteit en niet-verzekeren

Zichtbaarheid van Nederlandse collecties

Bruikleenverkeer van museale objecten kan de zichtbaarheid van Nederlandse collecties enorm bevorderen. Binnen Nederland zijn verzekeringspremies hierbij echter vaak een hoge kostenpost. Deze premies kunnen veel lager uitvallen als musea alleen maar de werkelijke risico’s zouden hoeven te berekenen.

Kostenbesparing opheffen verzekeringskosten

De Museumvereniging roept de overheid op om de provinciale en lokale overheden actief te mobiliseren om de verzekeringskosten voor het binnenlandse bruikleenverkeer zoveel mogelijk op te heffen. Dit levert kostenbesparing op en maakt collecties meer en beter zichtbaar.

Verruiming van de indemniteitsregeling

De indemniteitsregeling is een garantiebepaling van de Nederlandse overheid, waarin zij musea tegemoetkomt met lagere verzekeringspremies. Hierdoor kunnen musea belangwekkende tentoonstellingen organiseren met kostbare bruiklenen uit het buitenland. Onder deze regeling staat de overheid momenteel voor maximaal 30% van de totale verzekeringswaarde van de bruiklenen garant. Een volledige indemniteit bespaart musea verzekeringspremies, wat in publieksbenadering geïnvesteerd kan worden. De Museumvereniging is een voorstander van een verruiming van de indemniteitsregeling, naar een garantstelling van 100%.

Verhogen totale verzekeringswaarde

Mocht een verhoging van de garantstelling naar 100% geen optie zijn, dan is een verhoging van de totale verzekeringswaarde van 1 miljard euro een andere wenselijke optie. Een verhoging naar 2 of 3 miljard euro biedt Nederlandse musea de mogelijkheid om in een jaar meerdere tentoonstellingen met unieke internationale bruiklenen te realiseren. Om het probleem van de oplopende taxatiewaarden die verzekerd dienen te worden te verhelpen is echter nog steeds een garantstelling van 100% nodig.

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?