Het Cobra Museum ontvangt 50.000 euro garantiesubsidie

Nieuws | 21 mei 2020

Politici dragen verantwoordelijkheid voor musea. De gemeente Amstelveen verleent, omdat het museum van waarde is voor de culturele infrastructuur van Amstelveen en de Metropoolregio Amsterdam, daarom een garantiesubsidie van 50.000 euro aan het Cobra Museum voor Moderne Kunst. Als tegenprestatie krijgen alle Amstelveense scholieren een voucher, waarmee ze met twee personen gratis naar de zomertentoonstelling kunnen. Met de garantiesubsidie kan een gedeelte van de aanvullende kosten worden gedekt en kan de tentoonstelling This is Surrealism doorgang vinden. Het begrote tekort van het museum voor 2020 wordt geschat op € 118.000,- (exclusief de garantiesubsidie). Wanneer het openen van de tentoonstelling  niet mogelijk is en er alleen een beperkte selectie van de eigen collectie te zien is, stevent het museum af op een begroot tekort van zo'n € 225.000 - € 250.000,-.

Ga verder naar dit bericht op Amstelveenweb

Deel dit nieuws