Herkomstonderzoek bij verwerving van objecten

In 2004 koopt het Nationaal Beiaard Museum (tegenwoordig Museum Klok & Peel) een bronzen klok van een kunsthandelaar in Antwerpen. De klok stamt uit de 2e eeuw voor Christus en is opgegraven in Cambodja.

In 1969 is hij naar Thailand geëxporteerd en via Italië in België terechtgekomen. Het museum vraagt voor deze aankoop een subsidie aan bij de Brabantse Museumstichting. Die vraagt zich af of de aankoop niet strijdig is met internationale afspraken en legt deze vraag voor aan de Commissie Museale  Gedragslijn (voorloper van de Ethische Codecommissie voor Musea).

De commissie toetst het verzoek aan twee vragen: heeft het museum de regels van de Gedragslijn Museale Beroepsethiek (voorloper van de Ethische Code voor Musea) gevolgd, en heeft het voldoende moeite gedaan om de herkomst van de klok te achterhalen. Het uiteindelijke oordeel is positief en gebaseerd op de aangeleverde correspondentie van de kunsthandelaar. Maar de commissie is niet unaniem. Eén lid heeft een ander standpunt: de klok had Cambodja niet zonder toestemming van de autoriteiten mogen verlaten. Hij vindt de informatie van de kunsthandelaar eenzijdig en zou het standpunt van de Cambodjaanse overheid willen opvragen.

Download hier het advies (pdf)