Motie voor onderzoek naar vergroten naamsbekendheid aangenomen

Nieuws | 12 feb. 2020

Dinsdag 11 februari werd de motie van het CDA om te laten onderzoeken wat nodig is om de (naams)bekendheid van middelgrote en kleinere musea en andere culturele instellingen in Nederland te vergroten bij buitenlandse toeristen uit de ons omringende landen en grensregio's aangenomen. 
Foto: by Scott Webb from Pexels

Tijdens het Algemeen Overleg (AO) Toerisme in januari vroeg Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) de staatssecretaris te laten onderzoeken wat er nodig is om de (naams)bekendheid van middelgrote en kleinere musea in Nederland te vergroten bij buitenlandse toeristen. Hij wilde daarnaast laten onderzoeken of de Museumkaart als instrument kan dienen om herhaalbezoek door buitenlandse bezoekers aan Nederlandse musea te stimuleren.

Motie is aangenomen

Dinsdag 11 februari werd de motie van het CDA over het onderzoek naar het vergroten van de naamsbekendheid vrijwel unaniem aangenomen. De regering gaat, in samenwerking met andere overheden, musea en culturele instellingen, laten onderzoeken wat er nodig is om de (naams)bekendheid van middelgrote en kleinere musea en andere culturele instellingen in Nederland te vergroten bij buitenlandse toeristen. Het gaat dan met name om toeristen uit de ons omringende landen en in de grensregio’s. Ook wordt gekeken waar kansen liggen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking tussen musea/instellingen met andere dagattracties. 

De Museumvereniging

De Museumvereniging vindt meer inkomsten uit buitenlands bezoek in meer musea gespreid over het land een interessante optie en een kans voor de eigen inkomsten van musea. De vereniging vindt het dan ook positief dat de regering onderzoek gaat doen naar wat er nodig is om de (naams)bekendheid van middelgrote en kleinere musea en andere culturele instellingen in Nederland te vergroten bij buitenlandse toeristen. Musea hebben in moeilijke jaren lef en ondernemerschap getoond en hun eigen inkomsten weten te laten stijgen tot vrijwel het niveau van de kosten. Wel benadrukt de Museumvereniging dat extra financiële middelen nodig blijven, zeker voor de kleinere en middelgrote musea waar de collectiezorg onder druk komt te staan.

 

 

 

 

 

Deel dit nieuws