Heeft jouw museum afstotingsplannen? Deel je kennis!

Nieuws | 29 aug. 2022

Een depot is te vol, objecten passen niet (meer) in de collectie, musea die fuseren en moeten inkrimpen – allemaal redenen voor musea om objecten af te stoten. Bij zo’n afstotingsproces komt veel kijken: selectieafwegingen, juridische en morele aspecten, en natuurlijk de nieuwe bestemming van het object. Musea gebruiken hiervoor de LAMO, de Leidraad Afstoten Museale Objecten. Drie musea delen hun ervaringen met het afstoten van objecten.

Museum Vlaardingen

De collectie van Museum Vlaardingen bestaat uit ongeveer 20.000 geregistreerde objecten. Wegens een gebrek aan depotruimte in het eigen museumpand wordt een groot deel van de collectie op een externe locatie bewaard, onder niet-museale condities. Dit is in de eerste plaats niet goed voor de collectie. Deze objecten zijn bovendien nauwelijks toegankelijk, waardoor ze niet gebruikt worden voor tentoonstellingen in het museum of elders.

In het publiekelijk toegankelijk blog publiceert het museum over de voortgang van het project herwaardering collectie.

Bijbels Museum

In 2018 wijzigde het Bijbels Museum rigoureus van koers om verder te gaan als museum zonder eigen collectie. In het licht van deze nieuwe koers besloot het bestuur van het Bijbels Museum de collectie te herplaatsen bij andere erfgoedinstellingen, of – indien en voor zover er binnen de erfgoedsector geen belangstelling voor bestond – deze buiten de erfgoedsector te herbestemmen. De museumcollectie van ongeveer 22.000 objecten werd herplaatst en herbestemd. Het Cromhouthuis waarin het museum was gevestigd werd medio 2020 verlaten. Dit jaar verscheen de publicatie ‘De Toekomst van een collectie. Ontzamelen in de praktijk’ waarin het unieke afstotingsproces uitgebreid beschreven staat. De publicatie is te downloaden via deze pagina van het Bijbels Museum.

Museum Henriette Polak

Het in Zutphen gevestigde Museum Henriette Polak scherpte het collectie- en wervingsbeleid aan richting een scherper en meer onderscheidend museumprofiel. Het museum streeft ernaar om de kerncollectie te versterken en uit te breiden met werk van kunstenaars die vanuit eenzelfde gedachtegoed als de oprichters werken naar de zichtbare werkelijkheid en dit doen met een eigen ‘handschrift’ en met museale kwaliteit. Het museum formuleerde voor de huidige beleidsperiode (2022-2025) de doelstelling om de kerncollectie te versterken door kwalitatief te ontzamelen en gelijktijdig te verwerven. Informatie over het proces is terug te vinden op de website van het museum. Tot 18 september kunnen collega-musea hun interesse kenbaar maken voor herplaatsing, klik hier voor de Afstotingsdatabase.

Meer weten over afstoten?

Dit najaar wordt er een herziene Leidraad Afstoten Museale Objecten verwacht, uitgegeven door de Museumvereniging die daarvoor een speciale werkgroep heeft ingesteld onder leiding van Cindy Zalm, hoofd realisatie van het Nationaal Museum van Wereldculturen. De werkgroep benadrukt dat in een proces van afstoten vertrouwen de basis moet zijn en dat de LAMO dus niet onnodig belemmerend moet werken. De werkgroep stelt ook voor de doelstellingen te actualiseren. De inhoudelijke voorstellen gaan onder meer over de verruiming van de mogelijkheden tot bulkafstoting, vereenvoudigde afstoting en afstoting aan andere erfgoedinstellingen.

De Museumvereniging publiceerde de complete lijst van aanbevelingen. Lees daarover meer in dit artikel.

Ook een ervaring van jouw museum aandragen?

Stuur een bericht naar Bente Bergmans, bbergmans@museumvereniging.nl.

Deel dit nieuws