Functiehandboek Musea

Publicatie | 05 jan 2015

In 2015 is het nieuwe Functiehandboek Musea gepubliceerd. Alle functies zijn opnieuw beschreven en ingericht, in nauw overleg met aangesloten musea en met behulp van extern advies.

Belangrijkste wijzigingen  

De belangrijkste wijzigingen liggen op het terrein van het aantal en soort functies, de opzet van de functiebeschrijving en het functiegebouw. Daarnaast is er specifieke aandacht voor loopbaanpaden en zijn competenties toegevoegd. Het nieuwe raster en de nieuw omschreven functies sluiten dichter aan bij de huidige museumpraktijk en zijn ingericht op meer flexibiliteit. Dit handboek kan als richtlijn fungeren als een museum functies wil wijzigen of samenvoegen.

Onze publicaties bestellen?

Onze publicaties bestellen?

Bestellen van het Functiehandboek

U kunt het Functiehandboek bestellen bij de Museumvereniging via Gea Wold (Afdeling Kwaliteit & Professionalisering). Kosten bedragen € 950,- per exemplaar voor musea of € 2.000,- voor andere organisaties.  

Onze publicaties bestellen?

Onze publicaties bestellen?

Deel deze publicatie