Feiten en cijfers over de cultuur, sport en recreatie

Nieuws | 26 apr 2020

Het CBS licht op haar website feiten en cijfers over de cultuur, sport en recreatie uit. De bruto toegevoegde waarde van cultuur, sport en recreatie bedroeg in 2018 bijna 8 miljard euro. De bruto toegevoegde waarde van bibliotheken, musea en natuurbehoud is 1.082 miljoen euro. Cultuur is van grote economische waarde. Vorig jaar becijferde het CBS dat de sector 3,7% bijdraagt aan de Nederlandse economie. Dit is vergelijkbaar met de bouwnijverheid en twee keer zoveel als de landbouw, bosbouw en visserij. Ook is het goed voor 4,8% van de werkgelegenheid, draagt het bij aan het leefklimaat in binnensteden en is het van essentiële immateriële waarde, doordat het troost, inspiratie en perspectief biedt. Juist nu.
Foto: by Pexels

Ga verder naar dit bericht op de website van het CBS

Deel dit nieuws