Disclaimer

De website van de Museumvereniging is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt door de Museumvereniging, brancheorganisatie van musea in Nederland. Want wij doen ons uiterste best om gebruikers van de site te informeren over het publieke belang van musea. 

Ondanks de zorg die wij besteden aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze site, kunnen wij betrokkenen hierop geen garantie geven. De vereniging, daaraan gelieerde organisaties zoals Stichting Museumkaart en de musea, andere bij deze site betrokken organisaties en bij deze organisaties werkzame personen zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van (informatie) op de site en (in)directe schade die daarvan het gevolg zou kunnen zijn. 

Alle teksten en beeld- en navigatiematerialen zijn eigendom van de Museumvereniging of van aan haar gelieerde organisaties. Het gebruik van deze teksten en/of beeld- en navigatiematerialen is slechts toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het reproduceren, verzenden, distribueren, publiceren of op andere wijze gebruiken van de teksten en/of beeld- en navigatiematerialen is niet toegestaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming door de rechthebbende.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over deze website, neem dan contact met ons op via info@museumvereniging.nl

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder