Digitalisering

Er liggen grote uitdagingen op het gebied van digitalisering en cyber security met name op het gebied van zichtbaarheid, bruikbaarheid en behoud.

Elkaars collecties gebruiken

Op het gebied van digitalisering van de collectieregistratie is al veel bereikt. Wel valt er nog veel te winnen als het gaat om de bruikbaarheid. Zo moeten instellingen de mogelijkheid krijgen om elkaars collecties te gebruiken; dit bespaart geld en tijd voor musea. Wanneer het gaat om zichtbaarheid en behoud zijn er op dit moment nog nauwelijks middelen om de interactie van het publiek met gedigitaliseerde collecties te stimuleren. Zodra de auteurswet gemoderniseerd is, kunnen musea meer collectiestukken tonen op internet dan nu het geval is. Slechts 34% van de collectiestukken is zichtbaar, terwijl 69 % gedigitaliseerd is.

Verhogen cyberveiligheid

De sector loopt op het vlak van cyber security steeds meer risico’s, zowel op het gebied van data over waardevolle collectieobjecten als transport. Een substantieel budget is vereist om alle lagen van digitalisering op orde te krijgen én de cyberveiligheid van collecties te verhogen.

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?