Governance Code Cultuur

Binnen de museumwereld krijgt goed bestuur steeds meer aandacht. Men ziet in dat goed bestuur, adequaat toezicht en transparantie belangrijk zijn voor het maatschappelijk verantwoord functioneren van professionele organisaties.

Goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording

De Governance Code Cultuur 2019, in beheer van Stichting Cultuur+Ondernemen, is een instrument voor goed bestuur, adequaat toezicht en een transparante verantwoording. Daarbij gaat het over het gehele besturingsproces: beleid, besluitvorming, uitvoering, toezicht en verantwoording. Goed bestuur en toezicht gaan vooral over gedrag; het gaat er niet om dat we alle regels kunnen afvinken, maar of er sprake is van bewust handelen. Dat impliceert het nemen van verantwoordelijkheid en het toepassen van zelfreflectie. De code helpt bestuurders en toezichthouders bewust te reflecteren aan de hand van vragen als: ‘Hoe doen we het eigenlijk?’, ‘Waarom doen we het zo?’ en ‘Wanneer doen we het goed?’. Bestuurders en toezichthouders zijn aan zet om te motiveren waarom ze iets op een bepaalde manier doen.

Hier vind je de: Governance Code Cultuur 

 

Pas toe én leg uit

De code komt niet in de plaats van de eigen verantwoordelijkheid van bestuurders en toezichthouders, maar is bedoeld om bewustwording en kritische reflectie door bestuur en toezicht te stimuleren. Daarom biedt de code handvatten voor het handelen in situaties die ingewikkeld zijn, zoals in het geval van belangenverstrengeling. De code is ‘principle based’. Hij bevat algemeen geldende principes waarvoor geldt: ‘pas toe én leg uit’. Per principe zijn aanbevelingen uitgewerkt waarvoor geldt: ‘pas toe óf leg uit’. De code houdt rekening met de diversiteit aan instellingen in de culturele sector door het geven van principes en goede voorbeelden uit de praktijk. Cultuur+Ondernemen heeft ook een toolkit ontwikkeld die praktische steun biedt bij de toepassing van de Code.

Ga naar de toolkit

 

Verankering goed bestuur en toezicht bij musea

Alle leden van de Museumvereniging voldoen aan de Museumnorm. De onafhankelijke stichting Museumregister Nederland toetst op initiatief van een museum zelf of het voldoet aan de Museumnorm. Een museum dat voldoet aan de norm wordt opgenomen in het Museumregister. Daarna kan het museum het lidmaatschap van de Museumvereniging aanvragen.

Onderdeel van de Museumnorm is toetsing aan de Governance Code Cultuur, waarvoor het adagium geldt ‘pas toe én leg uit’. Wanneer de indruk bestaat dat niet langer voldaan wordt aan de Museumnorm, bijvoorbeeld omdat de Governance Code Cultuur niet wordt nageleefd, neemt de museumbranche dat signaal serieus. Het kan dan ook consequenties hebben voor het betreffende museum.

 

 

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder