Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers

Nieuws | 30 jul. 2020

28 regionale musea hebben via de Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers aanvullende compensatie toegekend gekregen voor hun inkomstenderving door covid-19. Deze regeling matcht de bijdragen van gemeenten en provincies aan deze musea.  

In totaal is er met deze regeling 16 miljoen beschikbaar, afkomstig uit de 300 miljoen extra voor cultuur. We zijn minister Van Engelshoven (OCW) en het kabinet dankbaar voor deze extra middelen en zien uit naar de toekenningen uit de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000-100.000 bezoekers. Deze worden naar verwachting in september bekend gemaakt. Tegelijkertijd uiten we onze zorgen over musea die niet in aanmerking komen voor steun. We blijven daarom pleiten voor passende steun aan álle musea: ongeacht grootte, type collectie, vestigingsplaats of wijze van financiering. Alleen zo kan de fijnmazige museale infrastructuur in stand worden gehouden en behoudt iedereen door heel het land toegang tot een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is.

 

Deel dit nieuws