Code Diversiteit & Inclusie

De Code Diversiteit & Inclusie biedt de culturele en creatieve sector handvatten om inclusie structureel te bevorderen. De code is door brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector gezamenlijk opgesteld.

 

De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector. De code is zelfregulerend opgesteld, met als doel de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving in de sector te representeren. Het is noodzaak dat de sector gelijkwaardig toegankelijk en aantrekkelijk is voor iedereen, waarbij iedereen wordt gewaardeerd en gerespecteerd en zich gehoord en thuis voelt.    

Hoe werkt de Code Diversiteit & Inclusie?

De code richt zich specifiek op werkenden in de culturele en creatieve sector, en bestaat uit een vijftal principes die zijn uitgewerkt in een stappenplan. De code wordt toegepast door de stappen uit te voeren. Het is daarmee geen afvinklijst. Gedrag, inclusief denken en handelen, bepaalt de werking en de kracht van de code. 

Overheden

Overheden die de code willen gebruiken bij de toekenning van subsidies, zien toe op de naleving van het principe ‘pas toe en leg uit’. De aanpak en verantwoording daarover door de organisatie geven aanleiding voor een terugkerend gesprek over de bevordering van diversiteit en inclusie. 

Impactstrategie

Een gedragscode staat nooit op zichzelf en gedrag verandert niet vanzelf. Om de organisaties te ondersteunen is een website ontwikkeld met tools, educatie, publicaties en voorbeelden uit de praktijk: codedi.nl.

Over de Code Diversiteit & Inclusie

De Code Diversiteit & Inclusie, onderdeel van een breder Actieplan Cultuur & Creatief Inclusief, is geschreven in opdracht van de Federatie Cultuur. De penvoering van het Actieplan is met ingang van 2020 overgenomen door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie & Amateurkunst (LKCA).

De &Awards

Jaarlijks wordt in november tijdens het Code Diversiteit & Inclusie Event de &Awards uitgereikt. De &Awards zetten jaarlijks een project én een professional in de schijnwerpers die met succes bijdragen aan meer diversiteit & inclusie in de organisatie, sector en/of de samenleving. De winnaars ontvangen een geldprijs van € 20.000 of van € 5.000.

Download de Code Diversiteit & Inclusie hier.