Cijfers museumsector

Musea verzamelen, bewaren, onderzoeken, interpreteren en presenteren een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is. Daarmee vertellen ze aan een groot en divers publiek eigentijdse verhalen over wie we werkelijk zijn en waar we eigenlijk vandaan komen. Alleen alle musea samen vertellen het hele verhaal. Jaarlijks brengt Stichting Museana de cijfers van ruim 400 musea verspreid over heel Nederland in kaart.  

Museana

Sinds 2007 worden de Museumcijfers in samenwerking met de Museumvereniging verzameld door het Museum Analyse Systeem (Museana). Dit benchmarksysteem bevat onder meer tentoonstellings- en bezoekersgegevens en informatie over personeel en financiën. Daarnaast zijn ook demografische gegevens met betrekking tot bevolking en huishoudens toegevoegd, zowel op het niveau van de vestigingsgemeente, de omliggende regio als van heel Nederland.

Gratis deelname voor leden

Leden van de Museumvereniging kunnen gratis deelnemen aan Museana. Op basis van de gegevens in Museana wordt jaarlijks  de publicatie Museumcijfers uitgegeven met daarin de belangrijkste cijfers over de Nederlandse museumsector.