Bestuur

Bestuursleden

 • Irene Asscher-Vonk, voorzitter
  Emeritus Hoogleraar Arbeidsrecht en Sociaal Verzekeringsrecht
   
 • Erik van Ginkel, zetel namens het Rijksmuseum, vicevoorzitter
  Zakelijk Directeur Rijksmuseum
   
 • Ewoud Goudswaard, penningmeester
  Voormalig Algemeen Directeur ASN Bank
   
 • Stijn Schoonderwoerd, zetel namens een rijksmuseum, bestuurslid
  Algemeen Directeur Tropenmuseum, Afrikamuseum, Museum Volkenkunde en Wereldmuseum

 • Marianne Splint, bestuurslid
  Directeur Museum Helmond

 • Adrie Warmenhoven, bestuurslid
  Directeur/Conservator Koninklijk Eise Eisinga Planetarium

 • Saskia Bak, bestuurslid
  Directeur Museum Arnhem

Meer over de nevenfuncties van de bestuursleden

Profiel Bestuur

 • Het bestuur bestaat uit maximaal zeven personen, waarvan vijf museumdirecteuren;
 • Twee van deze vijf zetels zijn voor directeuren van rijksmusea, waarvan één voor de directie van het Rijksmuseum in Amsterdam;
 • Eén van de museumdirecteuren wordt benoemd tot vicevoorzitter;
 • De voorzitter en penningmeester zijn niet werkzaam bij een museum en maken geen deel uit van een bestuur of raad van toezicht van een museum;
 • De voorzitter heeft een netwerk in het openbaar bestuur, affiniteit met kunst, cultuur en erfgoed en ervaring met belangenbehartiging;
 • De penningmeester heeft financiële kennis en ervaring in bankwezen, bedrijfsleven of accountancy en affiniteit met kunst, cultuur en erfgoed;
 • Bij de samenstelling wordt gestreefd naar diversiteit in sekse, leeftijd en culturele achtergrond; 
 • De samenstelling weerspiegelt de veelzijdigheid van musea binnen de vereniging. 

Rooster van aftreden

  Sinds Einde lopende termijn Hoeveelste termijn?
Irene Asscher-Vonk 1 januari 2014 1 januari 2022 2e
Ewoud Goudswaard 28 november 2011 28 november 2019 2e
Adrie Warmenhoven 4 maart 2012 4 maart 2020 2e
Erik van Ginkel 15 september 2012 15 september 2020 2e
Stijn Schoonderwoerd 22 mei 2017 22 mei 2021 1e
Saskia Bak 20 november 2017 20 november 2021 1e
Marianne Splint 19 november 2018 19 november 2022 1e

 *Dit geldt zowel voor de Museumvereniging als de stichting Museumkaart, gegeven het beleid dat deze besturen dezelfde samenstelling te hebben.