Belangrijke verbeteringen 1e en 2e kwartaal 2021 in steun- en herstelpakket kabinet

Nieuws | 22 jan. 2021

Er zijn een aantal  belangrijke verbeteringen gekomen in het steun- en herstelpakket van hetkabinet voor het 1e en 2e kwartaal van 2021. Zo gaat in de TVL bij een omzetverlies vanaf 30% het vergoedingspercentage naar 85% en komt er een garantiefonds voor evenementen. We zetten de veranderingen hieronder voor u op een rij.

TVL - tegemoetkoming vaste lasten 

Bij een omzetverlies vanaf 30% gaat het vergoedingspercentage naar 85%. Ook gaat het maximale vergoedingsbedrag van 90.000 naar 330.000 euro voor drie maanden en wordt de grens van 250 medewerkers en 50 miljoen jaaromzet losgelaten, zodat ook grotere mkb-bedrijven in aanmerking komen voor TVL. Voor deze bedrijven wordt het maximum bedrag 400.000 euro. Het minimale bedrag van 750 euro gaat naar 1.500 euro en de drempel van 3.000 gaat  waarschijnlijk naar2.000 euro, zodat ook kleine bedrijven beter worden geholpen. Het referentiejaar voor bepalen omzetverlies blijft 2019. 

NOW - loonsteun 

Het vergoedingspercentage loonkosten gaat van 80% naar 85% in het eerste en tweede kwartaal. Echter doordat de verhoogde TVL meetelt in de omzet voor de NOW zal dit weinig effect hebben.

Garantiefonds voor evenementen 

Voor evenementen komt ten minste 300 miljoen euro. Vanaf een tijdvak waar dat vanuit corona-optiek redelijkerwijs verantwoord is. De inzet is vanaf 1 juli 2021. Deze regeling wordt verder uitgewerkt voor beurzen, congressen, sport en cultuur (en niet beperkt tot podiumkunsten).  

Cultuur & media 

Voor makers (kunstenaars, artiesten) wordt negen miljoen beschikbaar gemaakt via bestaande regelingen bij de Rijkscultuurfondsen; Kamerbrief OCW hierover wordt binnen 4 weken verwacht met daarin ook uitwerking in december beschikbaar gestelde 15 miljoen voor musea via het Mondriaanfonds, voor makers via Steunfonds Rechten en voor filmproducties via Tuschinskifonds.  
Voor lokale media komt er 5,5 miljoen via het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening en voor
medeoverheden 60 miljoen vanwege het wegvallen van huur van lokale cultuur, buurt- en dorpshuizen via het Gemeentefonds. 

Fiscale maatregelen 

 Aanpassingen voor tegemoetkoming voor reiskosten, (thuis)werkkosten zijn in de maak zodat er een nieuwe structurele maatregel komt die ook op langere termijn uitvoerbaar is. 
Voor tegemoetkoming voor werkgevers van ouders die niet volledig kunnen werken vanwege de zorg voor thuiszittende kinderen wordt nog gezocht naar een uitvoerbare en fraudebestendige oplossing.   
Belastinguitstel wordt verleend of verlengd tot 1 juli aanstaande. Ook de start van de terugbetaling is uitgesteld van 1 juli naar 1 oktober aanstaande.  

Als Museumvereniging zetten wij in ons lobby (met vele anderen) nog steeds in voor een bepaling dat corona noodsteun geen omzet voor NOW zou behoren te zijn. Echter stelt het kabinet zich op dit moment - ook na moties van de Tweede Kamer - op het standpunt in dat de snelheid en omvang van het generieke pakket geen maatwerk mogelijk maakt.  

 

Deel dit nieuws