Belangenbehartiging

Onze standpunten en activiteiten

Wij voeren een actief public affairs-beleid om de belangen van de museumsector zo goed mogelijk te behartigen. Om onze ambities te realiseren, is een positieve publieke opinie essentieel. De Museumvereniging is voor alle musea, ongeacht omvang of financieringsvorm, de spreekbuis richting pers en politiek.