ANBI

De Museumvereniging heeft sinds jaar en dag de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Geefwet bevat een aantal maatregelen die giften aan een door de Belastingdienst als culturele instelling aangemerkte ANBI extra aantrekkelijk maken. Ook de Stichting Museumkaart is door de Belastingdienst als zodanig aangemerkt.

De Europese Commissie heeft 20 maart 2013 het extra belastingvoordeel voor giften aan culturele instellingen goedgekeurd. Omdat de goedkeuring lang op zich heeft laten wachten is de regeling met een jaar verlengd tot en met de belastingaangifte over 2017. Op initiatief van de Rijksoverheid is in samenspraak met de cultuursector een campagne gestart om het geven aan cultuur onder de aandacht te brengen: ‘Cultuur, Daar Geef Je Om’. Op hun website staat informatie over de extra aftrek en de fiscale faciliteiten voor potentiële gevers en culturele instellingen. Ook de site van de Belastingdienst biedt informatie.

Informatie over de Museumvereniging
Museumvereniging
Rapenburgerstraat 123
1011 VL Amsterdam
Postbus 2975
1000 CZ Amsterdam
T 020-551 29 00
E info@museumvereniging.nl
RSIN-nummer: 3878600

Beloningsbeleid
De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de algemeen directeur geschiedt door het bestuur. Voor alle andere medewerkers van de vereniging geschiedt deze vaststelling door de algemeen directeur rekening houdend met de geldende cao “Museum cao 2018-2020”.

Met ingang van 2014 moeten culturele ANBI’s een aantal gegevens publiceren op internet. Jaarrekeningen, jaarverslagen en beleidsplannen zijn hier te lezen.

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?