Afstoting van de collectie bij sluiting van een museum

Het door Stichting Stedelijk Museum Zwolle geëxploiteerde museum is per 1 juni 2018 gesloten. Het monumentale gebouw en de collectie van het museum zullen worden overgedragen aan de gemeente. Het Historisch Centrum Overijssel (HCO), dat de archieven van de provincie en van de stad Zwolle beheert, krijgt de opdracht ook de collectie van het museum te gaan beheren. De nieuw opgerichte Stichting Allemaal Zwolle (die valt onder de directie van HCO) wordt verantwoordelijk voor een eigentijdse presentatie van het verhaal van Zwolle. De gemeente, HCO en Stichting Allemaal Zwolle beschikken geen van alle over een museumregistratie.

Stichting Museumregister stelt de Ethische Codecommissie voor Musea (ECM) twee vragen. Is de overdracht van de collectie aan de gemeente in strijd met de LAMO, nu de gemeente  geen geregistreerd museum is? En zo ja, kunnen er maatregelen genomen worden die deze overdracht toch aanvaardbaar maken? Bij de ECM roept de situatie in Zwolle nog een andere vraag op: biedt de LAMO voldoende oplossingen als een museum zijn deuren moet sluiten? En zo niet, biedt de Erfgoedwet dan  aanknopingspunten voor een oplossing?

De commissie oordeelt dat de afstoting van de collectie aan de gemeente in strijd is met de LAMO. De ECM formuleert een aantal voorwaarden die deze overdracht in het licht van de Ethische Code toch acceptabel maken, mede gezien de dwangpositie waarin het museum zich bevindt. Daarbij constateert de commissie dat de LAMO geen oplossing biedt wanneer een museum gedwongen is zijn collectie af te stoten door sluiting. Ze beveelt dan ook een aanpassing van de LAMO aan.  

Download hier het advies (pdf)

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jo’anne van Ooijen, secretaris van de Ethische Codecommissie via: jvanooijen@museumvereniging.nl


Foto: Wikimedia Commons