Een vereenvoudigde procedure voor het afstoten van objecten

Nieuws | 05 okt. 2020

De huidige LAMO 2016, de afstotingsrichtlijn voor geregistreerde musea in Nederland, schrijft voor dat alle afstotingsvoornemens vermeld dienen te worden op de Afstotingsdatabase voor een termijn van twee maanden. In de huidige procedure werd het vermelden van alle afstotingsvoornemens op de ADB door musea als arbeidsintensief ervaren. Daarom is in de Algemene Ledenvergadering van november 2019 besloten om een vereenvoudigde procedure in te stellen voor uitzonderingssituaties.

Het gaat hierbij om situaties waarbij een beschermwaardigheidsmelding niet relevant geacht wordt vanwege herplaatsing (situatie 1) of de kwaliteit van het object (situatie 2). In deze gevallen volstaat achteraf een korte vermelding van het besluit tot afstoting en de gevolgde procedure hierbij. De overige stappen van de LAMO procedure blijven onverkort van belang. De verkorte melding en het vervallen van de reactietermijn voor meldingen ‘mogelijk beschermwaardig’ vereenvoudigt de procedure van afstotingen. Wel blijft binnen deze herziene procedure de transparantie – waar de LAMO voor staat – gewaarborgd.

De vereenvoudigde procedure geldt alleen in de twee volgende situaties:

  1. Herplaatsing: Objecten die herplaatst worden bij een ander geregistreerd museum;
  2.  Afstotingen van objecten met ernstige schade én met ondubbelzinnige lage erfgoedwaarde;
  3. Aan de LAMO 2016 is er een nieuwe bijlage, op pagina 34, toegevoegd waar de situaties verder worden toegelicht.

Evaluatie LAMO 2016

De vereenvoudigde procedure is ingesteld vooruitlopend  op de evaluatieronde van de LAMO 2016 die de Museumvereniging in samenwerking met Stichting Museumregister Nederland wil opzetten. Heeft jouw museum eerder een afstotingstraject gedaan aan de hand van de LAMO 2016 en zijn er aandachtspunten die je wilt delen? Neem contact op met Bente Bergmans, medewerker kwaliteit, bbergmans@museumvereniging.nl.

Tot slot

Musea zijn als collectief verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met het erfgoed dat zij voor en namens de samenleving beheren. De Leidraad Afstoting Museale Objecten 2016 (LAMO) draagt bij aan een hoge kwaliteit van de museumsector en is daarmee essentieel voor een stevig draagvlak voor de ruim 400 Nederlandse musea, die zich inzetten voor een sterkere binding van alle inwoners van ons land met museale collecties.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

Deel dit nieuws