Stier Herman - het tentoonstellen van een levend dier

In 2002 wil Museum Naturalis de stier Herman en de koeien Holly en Belle tentoonstellen bij een permanente tentoonstelling over biotechnologie.

Levende dieren tentoonstellen

Herman, Holly en Belle zijn de eerste grote zoogdieren die genetisch zijn gemodificeerd. Hoewel Naturalis geen dierentuin is, wil het bij wijze van uitzondering toch levende dieren tentoonstellen om aandacht te trekken voor de tentoonstelling en voor de discussie over genetische modificatie.

Adviesverzoek 

De Museumvereniging doet een adviesverzoek aan de Commissie, nadat een particulier bij de Museumvereniging over de handelwijze van Naturalis heeft geklaagd. De klacht is gebaseerd op schending van het welzijn van Herman, Holly en Belle, en ook op de stelling dat het tentoonstellen van een levend dier geen museale activiteit is. 

De Commissie verwerpt de klacht. Zij acht het welzijn van de dieren, gelet op de aanpak van Naturalis, voldoende gewaarborgd en acht het tentoonstellen van levende dieren onder de gegeven omstandigheden een passende museale activiteit.

Download hier het advies (pdf)