Aanjager van een inclusieve sector

In het museum moet iedereen gelijkwaardig zijn, ongeacht situatie, achtergrond of overtuiging. Door alle groepen een plek te geven en onze verschillen zichtbaar te maken, kan de museumsector een actieve rol spelen bij verbinding binnen de samenleving. Alleen als iedereen het museum weet te vinden, kan meedoen, zich er veilig en thuis voelt en eigenaarschap ervaart, ontstaat een sector die werkelijk inclusief is.