Aanjager van een gezonde sector

Musea krijgen op veel manieren steun. Het Rijk, provincies en gemeenten, het publiek en private financiers leveren waardevolle bijdrages. Toch hebben veel musea structureel moeite het hoofd boven water te houden. Een tekort aan financiële middelen of een te grote afhankelijkheid van één inkomstenstroom maken musea kwetsbaar. Bovendien stellen financiers steeds meer eisen, die enerzijds de professionaliteit ten goede kunnen komen, maar anderzijds ten koste kunnen gaan van het onderscheidend vermogen van musea. Een gezonde financiële balans en maatwerk in regelgeving zijn cruciaal om musea in staat te stellen te investeren in hun toekomst en een duurzame relatie aan te gaan met hun omgeving.