Museumvereniging

Museumvereniging

Museumregister Nederland

logo geregistreerd museum

Museumregister Nederland

Het doel van de museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea, en daarmee het verantwoord beheer van het culturele erfgoed. Musea die op of boven de minimumstandaard functioneren, vervullen hun museale taak naar behoren en worden opgenomen in het Museumregister. Zij ontvangen het Certificaat Geregistreerd Museum. Musea die niet voldoen aan de standaard, maar wel de intentie uitspreken en aannemelijk maken deze binnen drie jaar door te voeren, worden voorlopig geregistreerd. Meer informatie over het Museumregister.  

 

Vooronderzoek Register 

Nederland kent geen museumwet. De titel 'museum is dan ook niet beschermd. Om toch een standaard te stellen hebben de Museumvereniging en het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) in 2000 gezamenlijk de Stichting het Nederlands Museumregister (het register) opgericht. Verder kent Nederland verschillende andere kwaliteitszorgtrajecten, zoals visitatie.

De oorspronkelijke gedachte dat het register een instrument is van musea zélf, waarbij collega’s elkaar stimuleren de kwaliteit van hun musea te verbeteren, komt niet geheel tot zijn recht. Daarom is besloten het register te vernieuwen. Niet eerder werd kwantitatief onderzoek gedaan naar de stand van zaken van kwaliteitzorg in Nederlandse musea. Voordat het nieuwe register gerealiseerd is wilde de Museumvereniging door een nulmeting een beeld krijgen van de stand van zaken zodat deze over vier jaar vergeleken kan worden met de nieuwe situatie.

Rapport Enquête Nulmeting Kwaliteitszorg
juni 2009 (pdf-bestand)