Museumvereniging

Museumvereniging

Schenkingsrecht

Geven aan Cultuur

Juist in deze tijd - nu naast een terugtredende overheid ook de fondsen in nood zijn geraakt door de kredietcrisis - komt de particulier die graag iets wil doen voor cultuur weer volop in beeld. Het is daarom van groot belang particulieren die willen schenken aan musea - geld of in natura - te wijzen op de verschillende mogelijkheden op dit gebied.

Cultuur-Ondernemen heeft een mooie brochure uitgegeven in het kader van het programma Cultuurmecenaat: Geven aan cultuur, de fiscale voordelen van uw gift. Hierin staan alle vormen van schenken aan cultuur helder op een rij met informatie over de fiscale aftrekbaarheid. Voor particulieren zijn dat onder meer de volgende opties:

  • Eénmalige of periodieke schenkingen van geld of in de vorm van kunst.
  • Nalaten: erfstellingen of legaten, maar bijvoorbeeld ook de kwijtscheldingsregeling, die inhoudt dat - een deel van - successieaanslag wordt voldaan door eigendomsoverdracht van een waardevol kunstvoorwerp aan de staat.
  • Oprichten van een fonds of stichting door de particulier zelf of als fonds op naam bij een instelling, bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Verder biedt de brochure nog informatie over cultuurleningen en de mogelijkheden voor bedrijven om te geven.

De musea, belanghebbenden bij deze vormen van geven aan cultuur, kunnen bijdragen aan bekendheid van de brochure onder geïnteresseerde particulieren door hieraan op hun website aandacht te besteden.