Museumvereniging

Museumvereniging

Internationale wet- en regelgeving

De Museumvereniging is lid van de Europese lobby organisatie voor de cultuur: Cultural Action Europe en het Europese netwerk voor museumorganisaties NEMO. Hiermee  zet de Museumvereniging zich bij Europese en internationale organisaties in voor het belang van de musea.


 


 

Door dit lidmaatschap beschikken we over informatie op Europees en internationaal niveau, bijvoorbeeld dit document met Europese en internationale wets- en verdragsteksten. Het document is opgedeeld in twee delen. Deel 1 gaat over internationale verdragen en deel 2 over Europese wetgeving. Het is een overzichtelijk naslagwerk voor wie meer over deze materie wil weten.