Museumvereniging

Museumvereniging

Cultural governance

Binnen de museumwereld krijgt goed bestuur steeds meer aandacht. Men ziet in dat goed bestuur, adequaat toezicht en transparantie belangrijk zijn voor het maatschappelijk verantwoord functioneren van professionele organisaties.  Door Cultuur Ondernemen is een instrument ontwikkeld om goed bestuur in de non-profit sector te bevorderen. Deze Code Cultural Governance houdt rekening met de diversiteit aan instellingen in de culturele sector door het geven van principes en goede voorbeelden uit de praktijk. Tevens biedt de code voorbeeldstatuten en -reglementen, ter ondersteuning bij de implementatie van de code. Via de website van Cultural Governance kunt u meer informatie over de code krijgen en een gratis pdf-versie downloaden.