Museumvereniging

Museumvereniging

Taskforce Museumeducatie


De aanmeldingen voor 2017 zijn geopend!

De Museumeducatie Prijs is de tweejaarlijkse onderscheiding voor excellente samenwerkingsprojecten van musea en basisscholen. Projecten en innovatieve ideeën kunnen tot 1 juni 2017 worden aangemeld op www.museumeducatieprijs.nl.

Direct aanmelden voor de Museumeducatie Prijs 2017 kan via deze link

De samenleving verandert snel. Om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst, wordt van scholen verwacht dat ze behalve voor kennisontwikkeling en maatschappelijke vorming ook ruimte maken voor persoonlijke vorming. Musea kunnen met hun collecties aansluiten bij vrijwel alle leergebieden. Zoals natuur, geschiedenis, aardrijkskunde en techniek. De Museumvereniging, brancheorganisatie van de Nederlandse Musea, ziet musea als een belangrijke, informele leeromgeving. Waar kinderen kunnen leren door voorwerpen te zien en te voelen. Door verhalen te horen en er zelf mee aan de slag te gaan.

Beste voorbeelden samenwerking

De Museumeducatie Prijs richt de schijnwerpers op sterke voorbeelden van educatieve samenwerking tussen musea en scholen. Musea bieden een rijke, verrassende en inspirerende omgeving om te leren. Musea kunnen scholen daardoor helpen bij het creëren van een samenhangend onderwijsaanbod. Op hun beurt kunnen scholen de musea helpen om hun publiek te behouden. Kinderen zijn ten slotte de museumbezoekers van de toekomst. Kortom, musea en scholen staan samen voor de mooie uitdaging om hoogwaardige educatieprojecten te blijven ontwikkelen.

Eerste editie een succes
De Museumvereniging is blij dat de minister van OCW in 2015 een prijs heeft ingesteld voor het beste samenwerkingsproject tussen scholen en musea. De eerste editie in 2015 was succesvol, met veel aanmeldingen. De winnaar, het Kröller Müller museum, heeft het prijzengeld gebruikt om hun project ‘De digitale scheurkalender’ te verspreiden onder scholen in Nederland, België en Denemarken. Waarmee direct werd aangetoond dat de Museumeducatie Prijs de samenwerking tussen scholen en musea daadwerkelijk bevordert.

Dit jaar twee prijzen
Zowel musea als scholen kunnen een lopend educatieproject aanmelden voor de prijs. De prijs is een geldbedrag van €.40.000,- dat wordt aangewend om het bekroonde educatieprogramma verder te ontwikkelen en uit te breiden. Nieuw is de aanmoedigingsprijs voor het beste projectplan: een prijs van € 5.000,- voor de realisatie van het projectplan. Alle genomineerden ontvangen een financiële compensatie voor hun investering in de Museumeducatie Prijs. Aanmelden kan tot 1 juni 2017.

Een wereld te winnen
Onderzoek van de Taskforce Museumeducatie laat zien dat nog lang niet overal sprake is van educatieve samenwerking tussen onderwijs en musea. Hoewel leerkrachten op basisscholen aangeven dat ze cultuureducatie belangrijk vinden, weten ze niet altijd hoe ze een project goed kunnen opstarten. Er is dus nog een wereld te winnen. De tweede editie van de Museumeducatieprijs zal het museumonderwijs zeker verder versterken.
Over de editie 2015

Het Kröller-Müller Museum heeft de nieuwe Museumeducatie Prijs van 50.000 euro gewonnen voor het basisschoolprogramma ‘Elke dag kunst’. De prijs is op 14 oktober 2015 voor het eerst uitgereikt tijdens het internationale congres Hands On! Children in Museums in het Tropenmuseum in Amsterdam. Andere finalisten waren Museum Boijmans Van Beuningen en het Flipje en Streekmuseum Tiel.

Over de winnaar, het Kröller-Müller Museum, zegt de jury:

'De digitale scheurkalender van Kröller-Müller is iedere dag aanwezig in de klas. De flexibiliteit van het programma geeft docenten de mogelijkheid en de vrijheid om de kunstwerken en daaraan verbonden opdrachten en werkvormen dagelijks in te passen in het onderwijs. Het relatief eenvoudige format verbindt kunst met lokale geschiedenis, filosofie en aardrijkskunde en biedt volop mogelijkheden om in samenwerking met scholen, gemeentes en archieven eigen scheurkalenders te ontwikkelen.'   


 

Finalisten

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
Het Boijmans Taal-en rekenprogramma
Museum Boijmans van Beuningen onderzoekt met dit programma hoe cultuuronderwijs in het basisonderwijs bijdraagt aan de vaardigheden op het gebied van taal en rekenen. Sterk daarbij is de intensieve samenwerking tussen het museum en twee scholen. Het programma laat zien hoe kunst en cultuur een integraal onderdeel kunnen zijn van de twee vakken die een belangrijk deel van het curriculum in het Primair Onderwijs uitmaken.Flipje- en Streekmuseum Tiel, Tiel 
Reizen in de tijd
Reizen in de tijd is een digitale leerlijn van cultuur- en erfgoedonderwijs die het culturele aanbod in de omgeving van de school met het onderwijs verbindt. Mooi daarin is dat de culturele identiteit van de leerlingen en nadenken over verzamelen de basis vormen van thema’s binnen Reizen in de tijd. Doordat er meerdere scholen en cultuur- en erfgoedaanbieders bij betrokken zijn krijgen leerlingen een rijk aanbod met een inhoudelijke samenhang. Het Flipje en Streekmuseum Tiel heeft samen met Gelders Erfgoed en de schoolbesturen Fluvium en Logos het initiatief genomen voor de vernieuwing van deze leerlijn en werkt hierbij samen met tal van partners.


 
Taskforce Museumeducatie
De Museumvereniging is begin 2015 gestart met de Taskforce Museumeducatie. De Taskforce, onder voorzitterschap van Ursie Lambrechts, verzamelt goede voorbeelden waarin samenwerking tussen musea en scholen in het primair onderwijs centraal staat. Aan de hand van deze voorbeelden en gesprekken met musea en scholen, maakt de Taskforce een beschouwing van de ingrediënten voor succesvolle samenwerking. De beschouwing van de Taskforce wordt gevat in een advies dat op 14 oktober tijdens de prijsuitreiking aangeboden is het ministerie van OCW. Zo kunnen de goede voorbeelden ook elders in het land als inspiratie dienen voor musea en scholen. 

DOWNLOAD HIER HET ADVIES VAN DE TASKFORCE MUSEUMEDUCATIE
Het rapport ‘In musea komt onderwijs tot leven’ van de Taskforce Museumeducatie. 

Ursie Lambrechts, voorzitter Taskforce Museumeducatie:

'Het is essentieel dat scholen en musea samen educatieprogramma´s ontwikkelen. In musea leer je dat er zelden maar één oplossing is. Dat je op verschillende manieren naar een probleem kunt kijken. Dat creativiteit je blik scherpt en je verder brengt. De nieuwe prijs is bedoeld als stimulans voor de noodzakelijke blijvende educatieve samenwerking tussen musea en scholen.'

Criteria Museumeducatie Prijs
Om in aanmerking te komen voor de prijs moet een museumeducatie-programma aan de volgende criteria voldoen:

• Er is sprake van aantoonbare samenwerking tussen één of meer musea en scholen in het primair onderwijs. Een intermediair voor een lokaal of regionaal museummenu kan ook samen met musea en scholen deelnemen.
• Het programma moet aansluiten bij het curriculum in het primair onderwijs. 
• Het gaat om een vernieuwende aanpak: eigentijdse/vooruitstrevende werkvormen, leerstijlen en presentaties die aansluiten bij de belangstelling van kinderen en bij de onderwijsontwikkelingen: inspirerende, innovatieve educatieprogramma’s voor scholen en musea. 
Overdraagbare aanpak. Het programma is zo ontwikkeld dat ook andere musea en scholen het kunnen gebruiken. 
• De uitvoerders van het programma zijn bereid het verder te verspreiden in het land. 
• Het programma loopt in 2015
• Het museum is geregistreerd bij het Museumregister Nederland en/of lid van de Museumvereniging. 

Waarom de nieuwe Museumeducatie Prijs?
In musea komt onderwijs tot leven. Het zijn onze schatkamers, waar kinderen leren aan de hand van bijzondere voorwerpen en activiteiten. Met hun collecties kunnen musea aansluiten bij alle vakken in het onderwijs, van natuurkunde tot geschiedenis. Museumeducatie levert een belangrijke bijdrage aan de cognitieve, creatieve en sociale ontwikkeling van kinderen, zoals analytisch denken, je creatief kunnen uiten en nieuwe oplossingen voor vraagstukken kunnen bedenken. Vaardigheden die nodig zijn in onze snel veranderende samenleving. 

De tweejaarlijkse Museum Educatie Prijs is de erkenning voor de bijzondere kwaliteiten van een museumeducatie-programma. Door het instellen van de prijs willen we goede voorbeelden van museumeducatie waarbij musea en scholen samenwerken verzamelen, in de schijnwerpers zetten en het beste voorbeeld belonen. De prijs maakt, samen met de doorlopende leerlijn cultuureducatie, onderdeel uit van beleid dat de samenwerking tussen musea en onderwijs een impuls wil geven en cultuureducatie steviger wil verankeren in het onderwijs.

Wie zitten er in de jury die de winnaar kiezen?

Petra van Haren, Voorzitter 
Bestuursvoorzitter AVS 

Geert ten Dam, Lid 
Hoogleraar Universiteit van Amsterdam en voormalig-voorzitter Onderwijsraad 

Jelmer Evers, Lid
Leraar UniC, voormalig genomineerd Leraar van het Jaar

Ocker van Munster, Lid
Directeur LKCA 

Herman van Gessel, Lid 
Docent Erfgoededucatie Reinwardt Academie

Leden van de Taskforce Museumeducatie

Ursie Lambrechts, voorzitter
Bestuursvoorzitter Schoolleidersregister Primair Onderwijs

Fokelien Renckens, lid
Voormalig directeur Zaans Museum

Annet Kil, lid
Directeur Onderwijscoöperatie

Paul Postma, lid
Partner PPMC Marketing Consultancy

Jorn Matena, secretaris
Adviseur &MAES

Vragen?

Bel of mail dan met dan met:

Ester Fabriek, Public Affairs, efabriek@museumvereniging.nl 
Bereikbaar op tel. 020- 551 29 00.