Museumvereniging

Museumvereniging

Taskforce Museumeducatie

Museumeducatie Prijs 

Goed nieuws! Minister Bussemaker van OCW heeft de Museumeducatie Prijs van 50.000 euro ingesteld voor het meest aansprekende samenwerkingsproject tussen scholen in het primair onderwijs en musea. De prijs is bestemd om goede voorbeelden met het veld te delen en navolging ervan te stimuleren.
Kröller-Müller Museum wint Museumeducatie Prijs 2015

Het Kröller-Müller Museum heeft de nieuwe Museumeducatie Prijs van 50.000 euro gewonnen voor het basisschoolprogramma ‘Elke dag kunst’. De prijs is op 14 oktober 2015 voor het eerst uitgereikt tijdens het internationale congres Hands On! Children in Museums in het Tropenmuseum in Amsterdam. Andere finalisten waren Museum Boijmans Van Beuningen en het Flipje en Streekmuseum Tiel.

Over de winnaar, het Kröller-Müller Museum, zegt de jury:

'De digitale scheurkalender van Kröller-Müller is iedere dag aanwezig in de klas. De flexibiliteit van het programma geeft docenten de mogelijkheid en de vrijheid om de kunstwerken en daaraan verbonden opdrachten en werkvormen dagelijks in te passen in het onderwijs. Het relatief eenvoudige format verbindt kunst met lokale geschiedenis, filosofie en aardrijkskunde en biedt volop mogelijkheden om in samenwerking met scholen, gemeentes en archieven eigen scheurkalenders te ontwikkelen.'   


Finalisten

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
Het Boijmans Taal-en rekenprogramma
Museum Boijmans van Beuningen onderzoekt met dit programma hoe cultuuronderwijs in het basisonderwijs bijdraagt aan de vaardigheden op het gebied van taal en rekenen. Sterk daarbij is de intensieve samenwerking tussen het museum en twee scholen. Het programma laat zien hoe kunst en cultuur een integraal onderdeel kunnen zijn van de twee vakken die een belangrijk deel van het curriculum in het Primair Onderwijs uitmaken.Flipje- en Streekmuseum Tiel, Tiel 
Reizen in de tijd
Reizen in de tijd is een digitale leerlijn van cultuur- en erfgoedonderwijs die het culturele aanbod in de omgeving van de school met het onderwijs verbindt. Mooi daarin is dat de culturele identiteit van de leerlingen en nadenken over verzamelen de basis vormen van thema’s binnen Reizen in de tijd. Doordat er meerdere scholen en cultuur- en erfgoedaanbieders bij betrokken zijn krijgen leerlingen een rijk aanbod met een inhoudelijke samenhang. Het Flipje en Streekmuseum Tiel heeft samen met Gelders Erfgoed en de schoolbesturen Fluvium en Logos het initiatief genomen voor de vernieuwing van deze leerlijn en werkt hierbij samen met tal van partners.


 
Taskforce Museumeducatie
De Museumvereniging is begin 2015 gestart met de Taskforce Museumeducatie. De Taskforce, onder voorzitterschap van Ursie Lambrechts, verzamelt goede voorbeelden waarin samenwerking tussen musea en scholen in het primair onderwijs centraal staat. Aan de hand van deze voorbeelden en gesprekken met musea en scholen, maakt de Taskforce een beschouwing van de ingrediënten voor succesvolle samenwerking. De beschouwing van de Taskforce wordt gevat in een advies dat op 14 oktober tijdens de prijsuitreiking aangeboden is het ministerie van OCW. Zo kunnen de goede voorbeelden ook elders in het land als inspiratie dienen voor musea en scholen. 

DOWNLOAD HIER HET ADVIES VAN DE TASKFORCE MUSEUMEDUCATIE
Het rapport ‘In musea komt onderwijs tot leven’ van de Taskforce Museumeducatie. 

Ursie Lambrechts, voorzitter Taskforce Museumeducatie:

'Het is essentieel dat scholen en musea samen educatieprogramma´s ontwikkelen. In musea leer je dat er zelden maar één oplossing is. Dat je op verschillende manieren naar een probleem kunt kijken. Dat creativiteit je blik scherpt en je verder brengt. De nieuwe prijs is bedoeld als stimulans voor de noodzakelijke blijvende educatieve samenwerking tussen musea en scholen.'

Criteria Museumeducatie Prijs
Om in aanmerking te komen voor de prijs moet een museumeducatie-programma aan de volgende criteria voldoen:

• Er is sprake van aantoonbare samenwerking tussen één of meer musea en scholen in het primair onderwijs. Een intermediair voor een lokaal of regionaal museummenu kan ook samen met musea en scholen deelnemen.
• Het programma moet aansluiten bij het curriculum in het primair onderwijs. 
• Het gaat om een vernieuwende aanpak: eigentijdse/vooruitstrevende werkvormen, leerstijlen en presentaties die aansluiten bij de belangstelling van kinderen en bij de onderwijsontwikkelingen: inspirerende, innovatieve educatieprogramma’s voor scholen en musea. 
Overdraagbare aanpak. Het programma is zo ontwikkeld dat ook andere musea en scholen het kunnen gebruiken. 
• De uitvoerders van het programma zijn bereid het verder te verspreiden in het land. 
• Het programma loopt in 2015
• Het museum is geregistreerd bij het Museumregister Nederland en/of lid van de Museumvereniging. 

Waarom de nieuwe Museumeducatie Prijs?
In musea komt onderwijs tot leven. Het zijn onze schatkamers, waar kinderen leren aan de hand van bijzondere voorwerpen en activiteiten. Met hun collecties kunnen musea aansluiten bij alle vakken in het onderwijs, van natuurkunde tot geschiedenis. Museumeducatie levert een belangrijke bijdrage aan de cognitieve, creatieve en sociale ontwikkeling van kinderen, zoals analytisch denken, je creatief kunnen uiten en nieuwe oplossingen voor vraagstukken kunnen bedenken. Vaardigheden die nodig zijn in onze snel veranderende samenleving. 

De tweejaarlijkse Museum Educatie Prijs is de erkenning voor de bijzondere kwaliteiten van een museumeducatie-programma. Door het instellen van de prijs willen we goede voorbeelden van museumeducatie waarbij musea en scholen samenwerken verzamelen, in de schijnwerpers zetten en het beste voorbeeld belonen. De prijs maakt, samen met de doorlopende leerlijn cultuureducatie, onderdeel uit van beleid dat de samenwerking tussen musea en onderwijs een impuls wil geven en cultuureducatie steviger wil verankeren in het onderwijs.

Wie zitten er in de jury die de winnaar kiezen?

Petra van Haren, Voorzitter 
Bestuursvoorzitter AVS 

Geert ten Dam, Lid 
Hoogleraar Universiteit van Amsterdam en voormalig-voorzitter Onderwijsraad 

Jelmer Evers, Lid
Leraar UniC, voormalig genomineerd Leraar van het Jaar

Ocker van Munster, Lid
Directeur LKCA 

Herman van Gessel, Lid 
Docent Erfgoededucatie Reinwardt Academie

Leden van de Taskforce Museumeducatie

Ursie Lambrechts, voorzitter
Bestuursvoorzitter Schoolleidersregister Primair Onderwijs

Fokelien Renckens, lid
Voormalig directeur Zaans Museum

Annet Kil, lid
Directeur Onderwijscoöperatie

Paul Postma, lid
Partner PPMC Marketing Consultancy

Jorn Matena, secretaris
Adviseur &MAES

Vragen?

Bel of mail dan met dan met:

Ester Fabriek, Public Affairs, efabriek@museumvereniging.nl 
Bereikbaar op tel. 020- 551 29 00.