Museumvereniging

Museumvereniging

Ondersteuning onderzoek

Herkomstonderzoek is voor de meeste musea geen dagelijkse bezigheid. Bij nieuwe aankopen wordt er uiteraard aandacht aan besteed, maar hoe pak je herkomstonderzoek aan bij bestaande collecties? Als ondersteuning bij bij aanpak en uitvoering van het onderzoek treft u hieronder een aantal praktische documenten.

Ondersteuning onderzoek

Als u wilt overleggen over de aanpak van het onderzoek neemt u dan contact op met het projectteam.

Rapportageformulieren

In de handreiking leest u dat er twee mogelijke uitkomsten zijn van deze eerste fase van het onderzoek (Fase A, de inventarisatie), namelijk u heeft wel of niet mogelijk verdachte voorwerpen gevonden. 

Indien u GEEN mogelijk verdachte voorwerpen heeft gevonden: zie het VOORBEELD-formulier.

Indien u WEL mogelijk verdachte voorwerpen heeft gevonden : zie het VOORBEELD-formulier.

Het spreekt vanzelf dat wij uw rapportage met strikte vertrouwelijkheid behandelen.