Museumvereniging

Museumvereniging

Internationale samenwerking

We leven in een wereld die per dag mondialer en digitaler wordt. We reizen overal naar toe, hebben vrienden op diverse plekken in de wereld en anders surfen we wel met behulp van internet en google maps waar we ter wereld ook maar willen zijn. Musea opereren van oudsher in een internationale omgeving.

Tentoonstellingen reizen, bruiklenen gaan de hele wereld over, museummedewerkers reizen mee en ontmoeten collega’s elders. In een branche die van nature internationaal actief is, past bij de brancheorganisatie ook een internationale houding.

De Nederlandse Museumvereniging heeft in het afgelopen decennium vele buitenlandse bezoekers mogen ontvangen via het HGIS-bezoekersprogamma. In een groot aantal Midden- en Oost-Europese landen heeft zij jarenlange trainingsprogramma’s uitgevoerd vanuit het zogenaamde MATRA-programma (Maatschappelijke Transformatie) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Binnen Europa zijn we lid van en actief binnen het Network of European Museums Organisations, waarvan Siebe Weide van 2010 tot november 2014 voorzitter was en vanaf dat moment tot heden lid van het bestuur.

Als het binnen ons beleid past doen we mee aan Europese projecten zoals het Lifelong Learning in Museums project in 2006. We onderhouden uitstekende contacten met diverse collega organisaties binnen en buiten Europa.

Sinds mei 2014 hebben we een internationale beleidsparagraaf waaraan we onze activiteiten toetsen:

  1. De Museumvereniging voert een actieve lobby en zoekt aansluiting bij relevante netwerken binnen Nederland en daarbuiten (m.n. Brussel) om bij te dragen aan de optimale voorwaarden die nodig zijn om de museale sector en in het bijzonder haar leden, internationaal te laten samenwerken. Daarbij gaat het in eerste instantie om belemmeringen in het bruikleenverkeer op te heffen en vooral op het gebied van indemniteit.
  2. De Museumvereniging verspreidt kennis die de professionaliteit en het internationaal samenwerken van de museale sector, en haar leden in het bijzonder, bevordert. Daartoe volgt zij internationale museale ontwikkelingen op de voet en deelt deze met haar achterban. Ze verzamelt internationale ervaringen en voorbeelden van best practices van musea en draagt zorg dat deze toegankelijk worden gemaakt zodat Nederlandse musea er van kunnen leren. Daar waar een algemeen ervaren gebrek aan kennis het internationaal samenwerken belemmert zoekt de Museumvereniging naar opleidingen of biedt ze zelf aan.
  3. De Museumvereniging communiceert over de internationale activiteiten van haar leden en wat deze opleveren in binnen- en buitenland. Die activiteiten (niet alleen tentoonstellingen) dragen bijvoorbeeld bij aan een positief imago van musea en Nederland, maar ook aan de Nederlandse economie, of zij verbinden Nederland en andere culturen en/of landen aan elkaar, of vergroten kennis over de collecties. Ook is internationale samenwerking een factor van belang om de maatschappelijke waarde van musea tot uitdrukking te brengen. Dat is een nadrukkelijke reden om er over te vertellen.