Museumvereniging

Museumvereniging

Agenda 2026

Stel u wordt wakker in 2026. Enig idee hoe de wereld eruitziet? Hoe staat de museumsector ervoor? Met welke kansen en uitdagingen krijgt de sector te maken?

Op onder andere deze vragen heeft de Museumvereniging antwoorden proberen te formuleren, met een toekomstverkenning uiteengezet in zes trends in de Agenda 2026. De trends hebben een relatieve voorspellende waarde en zijn bedoeld om de discussie over de toekomst van musea te faciliteren en aan te wakkeren. De toekomstverkenning dient daarnaast als uitgangspunt voor het ontwikkelen van een strategie voor de Museumvereniging voor de komende decennia. 

 

Agenda 2026