Museumvereniging

Museumvereniging

Musea kunnen aanvraag indienen voor de Turing Toekenning

De Turing Toekenning is een donatie van € 450.000 die elke twee jaar uitgereikt aan één enkele beeldende kunsttentoonstelling. Musea kunnen indienen tot 28 maart. De toekenning is op 23 mei 2013. Musea die willen meedingen moeten dat snel kenbaar maken.

De Turing Foundation nodigt de museumwereld van harte uit een lang gekoesterde ambitie voor een tentoonstelling in te dienen. De Turing Foundation gelooft met de tweejaarlijkse toekenning in een vroeg stadium de beslissende bijdrage te kunnen leveren aan exposities die er zonder deze bijdrage waarschijnlijk niet zouden komen, met kunstwerken die anders alleen in buitenlandse musea te zien zouden zijn. Alle Nederlandse musea kunnen naar de nieuwe Turing Toekenning meedingen. De eerste toekenning ging in 2009 naar het Stedelijk Museum Amsterdam voor Mike Kelley, de tweede in 2011 naar Gemeentemuseum Den Haag voor Alexander Calder.

Als u een aanvraag wilt doen dit graag zo spoedig mogelijk per mail aankondigen

Als inzending vraagt de Turing Foundation:
Een volledig ingevuld Turing Toekenning Aanvraagformulier
o Een tentoonstellingsconcept (maximaal 800 woorden);
o Een korte uiteenzetting hoe de tentoonstelling zich verhoudt tot wat er in het nabije of wat verdere verleden op dat gebied is vertoond, zowel in eigen land als in het omringende buitenland.
o Een toelichting of er een nieuw gezichtspunt dan wel een andere invalshoek is, ten opzichte van eerdere exposities over dit onderwerp of deze kunstenaar(s)
o Een toelichting waarom en hoe deze tentoonstelling met de collectie samenhangt;
o Een overzicht van de belangrijkste te tonen werken met herkomst, bij voorkeur met afbeelding;
o Een toelichting of er over beoogde bruiklenen al overleg is geweest met de eigenaren/instellingen en of er reeds toezeggingen over de bruiklenen zijn gedaan;
o Korte CV van de tentoonstellingsmakers en de betrokken inhoudelijke experts uit binnen en buitenland.
o Een tentoonstellingsbegroting, dekkingsplan en inzicht in uw eigen bijdrage aan de tentoonstelling (interne kosten kunnen niet uit de Turing Toekenning worden gefinancierd);
o Het tentoonstellingsbeleid en -budget van uw museum.
• Indien al mogelijk ontvangen wij ook graag:
o Het inrichtingsconcept;
o Het marketingplan van de tentoonstelling;
o Informatie over eventuele educatieve activiteiten rond de tentoonstelling;
o Informatie over eventuele randprogrammering.

Meer informatie


21 feb '13