Museumvereniging

Museumvereniging

Bezoekvergoeding

De meeste musea scannen de Museumkaart bij de entree om de geldigheid te controleren en het bezoek te registreren. Door deze scans weten wij precies hoeveel Museumkaartbezoeken elk museum per maand kreeg. De voorschotten die de musea hiervoor krijgen baseren wij sinds 2014 op de scans. 

Soms komt  het voor dat niet alle bezoeken via de scans zichtbaar zijn. Dit gebeurt als Museumkaartbezoeken handmatig zijn aangeslagen op de kassa en niet via de scan. Het blijft daarom nodig dat musea elke maand al hun bezoeken aan ons doorgeven, bij voorkeur via een zip-bestand of desnoods via de website. Andere manieren nemen wij niet in behandeling.

Sinds 2014 krijgen musea eerder dan in voorgaande jaren het voorschot van de vergoeding van Museumkaartbezoeken. In principe ontvangen zij in de tweede week van elke maand automatisch een voorschot van 50% van de gemiddelde toegangsprijs op de Museumkaartbezoeken van de maand ervoor. Wij verrekenen - als dat van toepassing is - bestelde Museumkaarten met het voorschot. Elke maand krijgen musea per mail een creditnota of factuur. Het is verstandig regelmatig ook uw spambox te controleren. Het kan gebeuren dat de facturen eventueel daarin terechtkomen.

  • Zo kunnen wij de gemiddelde toegangsprijs voor het volgend jaar van elk museum bepalen én die van alle musea samen. 
  • Zo kunnen wij eventuele onjuistheden in de bezoekregistratie een maand later corrigeren. Als dat het geval is, staan ze vermeld op de volgende creditnota.  

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Koen van Veen.