Museumvereniging

Museumvereniging

Proeven van Partnerschap

De museumsector bruist van nieuwe samenwerkingsinitiatieven. Dat is de conclusie van het rapport Proeven van Partnerschap, opgesteld door een stuurgroep onder leiding van prof. mr. Irene Asscher-Vonk, in opdracht van de Vereniging van Rijksmusea en de Nederlandse Museumvereniging. Asscher-Vonk overhandigde het rapport aan de directeuren van de verenigingen tijdens het Museumcongres in ’s-Hertogenbosch. 

Naast 150 inspirerende voorbeelden bevat Proeven van Partnerschap criteria voor duurzame samenwerking. Tot 2017 stelt Minister Bussemaker 2 miljoen euro per jaar beschikbaar om musea te belonen voor meer samenwerking. De criteria hiervoor worden samen met de museumverenigingen en het Mondriaan Fonds uitgewerkt.

Volgens Asscher-Vonk zijn musea op de goede weg. Een goed voorbeeld is het Textielmuseum in Tilburg dat het TextielLab opzette. Het museum werkt hiervoor samen met verschillende bedrijven voor de ontwikkeling van kleinschalige, hoogwaardige producten. Ook weten musea elkaar steeds vaker te vinden en doen zij gezamenlijke aankopen. Zoals het Centraal Museum in Utrecht en Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, die samen een werk van de Thomas Huber aankochten. Asscher-Vonk rekent erop dat de voorbeelden in het rapport navolging krijgen.

De directeuren van de museumverenigingen zijn trots op de manier waarop musea zich hebben ingezet. Zij benadrukken dat het rapport een belangrijke tussenstap is, maar dat het werk nog niet is gedaan. De verenigingen presenteren in oktober 2014 de eindresultaten.

Proeven van partnerschap is een vervolg op het rapport Musea voor Morgen dat een jaar geleden verscheen onder leiding van Asscher-Vonk. Daarin stond het advies dat musea meer samen moeten werken.

De stuurgroep stond onder voorzitterschap van Irene Asscher-Vonk (emeritus hoogleraar sociaal recht Radboud Universiteit) en bestond uit Pieter Geelen (directeur TomTom en oprichter van de Turing Foundation) en Manfred Sellink (directeur Brugse Musea). Claartje Bunnik (Bunnik Beleid en Advies) was secretaris.

 

Download Proeven van Partnerschap
Download de printversie van Proeven van Partnerschap

Download Tried-and-Tested Partnerships (English version) 
Download a printer-friendly version of Tried-and-Tested Partnerships