Museumvereniging

Museumvereniging

Politici op stage in musea

In augustus en september 2013 organiseerde de Museumvereniging voor het eerst samen met enkele musea een stageprogramma Handen uit de mouwen! voor Gemeenteraadsleden. De deelnemende politici leerden zo de diversiteit en maatschappelijke waarden van het museale bedrijf kennen.

Marja Ruigrok (VVD, Amsterdam) en Rosina Diktas Noorderveen (GroenLinks, Alkmaar) deden een stage van één dag in het Amsterdam Museum en in het Stedelijk Museum Alkmaar, waarbij zij letterlijk aan verschillende onderdelen van het museale bedrijf meewerkten. Achter de schermen werd zo voor de schermen. Ellen Willemsen (LHNZ) en Anja van Zandvoort (PvdA) staken de handen uit de mouwen in Stadsmuseum Zoetermeer. Zij hielpen bij het registreren van de collectie en bij het voorbereiden van een tentoonstelling. Er ging een wereld voor ze open.

We filmden de stages met als doel andere musea te inspireren dit ook in de eigen stad te gaan doen. Door een stage met een politicus te organiseren, laat een museum zien hoe de organisatie werkt en het kan tevens een begin zijn voor een goede en duurzame samenwerking met de politiek.

Neem voor meer informatie over format, scenario en aanpak contact op met Amber Leguit Marja Ruigrok 'Ik kwam net binnenlopen en kreeg onmiddellijk een zaag in m’n hand'…'Deze dag was een enorm succes, ontzettend leuk, juist die verschillende aspecten geeft een heel breed beeld en de dynamiek van een museum.'


  

Rosina Diktas Noorderveen: “Opvallend met heel veel vrijwilligers en heel veel enthousiasme”…“Een  fantastische dag (…) het is niet een paar schilderijen ophangen en that's it.

Ellen Willemsen: “Het verbaast mij dat zo weinig mensen het museum kennen terwijl het toch een duidelijke functie heeft in de stad Zoetermeer.”

Anja van Zandvoort“Dat jullie zo breed allerlei diverse thema’s bestrijken, dat was toch wel een verrassing voor me.” 

Wethouder van Cultuur in Leiden, Robert Strijk, heeft op 20 november 2015 stage gelopen bij museum de Lakenhal in Leiden. Dit deed hij in het kader van de politieke stages die de Museumvereniging organiseert. Tijdens de stagedag maakte hij het reilen en zeilen mee van het museumbedrijf. Zo heeft de wethouder meegewerkt achter de kassa, een rondleiding aan een schoolklas gegeven en meegelopen in het depot. Wethouders Strijk vond het mooi om te zien met hoeveel plezier en passie iedereen werkte bij de Lakenhal.

Zie hieronder de stagedag van wethouder Robert Strijk bij de Lakenhal

In 2014 en 2015 werkten we samen met diverse musea om leden van de Tweede Kamer uit de Commissie Cultuur stage te laten lopen.
Tot op heden liepen de volgende Tweede Kamerleden een dag stage in een museum:

  • Jacques Monasch (PvdA) in het Scheepvaartmuseum
  • Arno Rutte (VVD) in het Drents Museum
  • Vera Bergkamp (D66) in het Van Gogh Museum
  • Norbert Klein (50Plus) in Paleis het Loo
  • Roelof Bisschop (SGP) in het Openluchtmuseum  
  • Mona Keijzer (CDA) in het Teylers Museum
We blijven deze leuke en succesvolle activiteiten bij de musea aanmoedigen. Ook voor 2016 zijn weer stages gepland.