Museumvereniging

Museumvereniging

Musea voor Mensen - commissie Putters

Op 9 oktober 2014 verscheen het rapport Musea voor Mensen van de commissie Putters. Hierin staat de betekenis van musea centraal, voor de samenleving, voor mensen. Musea vervullen met hun collecties een essentiële rol in de maatschappij. Er is een nieuw elan in de sector waarneembaar. De externe gerichtheid is enorm gegroeid en samenwerking met andere instellingen is eerder regel dan uitzondering. Op het oog staat de sector er uitstekend voor: musea zijn populair, het bezoek groeit. Maar cijfers vertellen niet het hele verhaal.

In het rapport reikt de commissie musea, branche en overheden adviezen aan betreffende:

  • profilering, positionering en verankering van de musea
  • musea en onderwijs
  • governance van de musea: besturing, toezicht en verantwoording.

Musea voor Mensen beschrijft actuele voorbeelden uit de museale praktijk. Bovendien bevat het do’s-and-dont’s die relevant zijn voor overheden en musea met plannen voor integratie of fusie met museale of andere culturele instellingen. Kim Putters overhandigde het rapport tijdens het Museumcongres 2014 aan Marjan Hammersma, directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en aan Irene Asscher-Vonk, voorzitter bestuur Museumvereniging.

Leden commissie Putters
Deze commissie staat onder voorzitterschap van Kim Putters (Sociaal en Cultureel Planbureau) en bestaat verder uit Pieter Geelen (medeoprichter TomTom en oprichter Turing Foundation) en Manfred Sellink (directeur Musea Brugge). Claartje Bunnik (Bunnik Beleid en Advies) was secretaris. 

Samenwerking museale veld
Een klankbordgroep heeft de commissie Putters terzijde gestaan met waardevolle adviezen en reflectie. Deze klankbordgroep bestond uit:
Annabelle Birnie (Drents Museum)
Edwin van Huis (Naturalis Biodiversity Center)
Arnoud Odding (Rijksmuseum Twenthe)
Wim Pijbes (Rijksmuseum)
Marjan Scharloo (Teylers Museum)
Benno Tempel (Gemeentemuseum Den Haag)

Eerder onderzoek
Musea voor Mensen bouwt voort op twee eerder verschenen rapporten: Musea voor Morgen (2012) van de commissie Asscher-Vonk I en Proeven van Partnerschap (2013) van de stuurgroep Asscher-Vonk II. Het eerste rapport adviseerde musea meer samen te werken, het tweede rapport was een vervolg en beschreef zowel criteria voor samenwerking als 150 inspirerende voorbeelden.