Museumvereniging

Museumvereniging

Geefwet sinds 1 januari van kracht

Sinds 1 januari van dit jaar is de Geefwet van kracht. Musea met een ANBI-status die zijn aangemerkt als Culturele Instelling kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die de Geefwet biedt. De Belastingdienst heeft uit eigen beweging alle ANBI's met een cultureel doel als Culturele Instelling (CI) aangemerkt. Als je naam van de instelling intikt, verschijnt er een overzicht met als laatste kolom de activiteit waar de instelling zich op richt. Als daar ‘cultuur’ staat, dan heeft de instelling de CI-status gekregen. De Museumvereniging heeft een leidraad Geefwet opgesteld die de leden van de vereniging gratis kunnen opvragen.

Kort samengevat geeft de Culturele Instelling-status drie voordelen:

  1. Particuliere donateurs kunnen 25% extra giftenaftrek krijgen tot maximaal € 5.000 giften, dus maximaal € 1.250 extra aftrek
  2. Bedrijven die giften doen kunnen 50% extra giftenaftrek krijgen tot maximaal € 5.000 giften, dus maximaal € 2.500 extra aftrek
  3. Als belastingplicht voor de vennootschapsbelasting geldt, kan belastingvrij worden gereserveerd in de Bestedingsreserve