Museumvereniging

Museumvereniging

Museumcijfers

Museumcijfers 2015


Klik hier voor de publicatie 2015.

Museumcijfers 2014

Museumcijfers 2014 bevat de belangrijkste cijfers van musea over het afgelopen jaar en is tot stand gekomen door stichting MusEAna. MusEAna verzamelt sinds 2007 bedrijfsgegevens van de museale sector in samenwerking met de Museumvereniging. Het benchmarksysteem bevat onder meer tentoonstellings- en bezoekersgegevens en informatie omtrent personeel en financiën. Daarnaast zijn ook demografische gegevens inzake bevolking en huishoudens toegevoegd, zowel op het niveau van de vestigingsgemeente, de omliggende regio als van heel Nederland.

Klik hier voor de publicatie Museumcijfers 2014.

Museumcijfers 2013

Museumbezoek stijgt met 2,7 miljoen ten opzichte van 2012. Musea ontvingen in 2013 in totaal 23,2 miljoen bezoeken. Een toename van 13 procent ten opzichte van 2012. Dit blijkt uit de publicatie Museumcijfers 2013 van de Museumvereniging, branchevereniging van musea in Nederland. 

2013 was een markant jaar met spectaculaire (her)openingen en aansprekende tentoonstellingen. Musea genereerden met de toegenomen belangstelling een totale omzet € 857 miljoen. Die omzet bestaat voor € 360 miljoen uit eigen inkomsten zoals entreegelden, een stijging van 13 procent ten opzichte van 2012. Het aandeel buitenlandse bezoeken stijgt naar 28 procent.   

Klik hier voor de publicatie Museumcijfers 2013.

Museumcijfers 2012


In Museumcijfers vindt u de belangrijkste cijfers van musea over het jaar 2012. De getallen komen uit de gegevensbank Museana waarin voor 2012 een kleine 225 musea hun kerngegevens hebben opgeslagen. Deze zijn geëxtrapoleerd naar de totale onderzoeksgroep van 421 musea bestaand uit alle museale leden van de Museumvereniging. Gelieerde niet-museale instellingen zijn niet meegenomen in het onderzoek en museale samenwerkingsverbanden zijn behandeld als één organisatie. 

De Museumvereniging beheert Museana. In 2012 werden voor het eerst getallen van Museana naar buiten gebracht in de publicatie Museumcijfers 2011. In de toekomst is het mogelijk verschillende jaren te vergelijken en ontwikkelingen in kaart te brengen.

Klik hier voor de publicatie Museumcijfers 2012.

Museumcijfers 2011:


eerste publicatie van cijfers op basis van Museana.
Het Museum Analyse Systeem (Museana) beschikt over statistieken van een kleine 250 deelnemende musea. Eén van de belangrijkste doelen van Museana is het creëren van een benchmark-systeem waarmee een museum niet alleen inzicht krijgt in de eigen prestaties, maar ook hoe deze zich verhouden tot andere musea. Leden van de Museumvereniging kunnen gratis deelnemen aan Museana. Daarnaast wordt op basis van de gegevens in Museana jaarlijks een publicatie uitgegeven met de belangrijkste cijfers over de Nederlandse museumsector. Museumcijfers 2011 is de eerste editie van deze publicatie.

Wist u dat in 2011:

  • Musea in verhouding veel geld haalden uit de particuliere sector?
  • De eigen inkomsten van de musea in totaal groter waren dan de bijdragen van het Rijk, de gemeenten of de provincies?
  • Van alle medewerkers in musea  62% vrijwilliger was? 
  • Het percentage bezoek uit het buitenland 27 % was? 
  • Ruim 95% van alle musea een educatief aanbod had? 
Bekijk het korte presentatiefilmpje over Museumcijfers 2011

Lees het volledige rapport Museumcijfers 2011

Download het volledige rapport Museumcijfers 2011