Museumvereniging

Museumvereniging

Cijfers Museumsector

De publicatie Museumcijfers bevat de belangrijkste cijfers van musea over het afgelopen jaar en is tot stand gekomen door stichting Museana. MusEAna verzamelt sinds 2007 bedrijfsgegevens van de museale sector in samenwerking met de Museumvereniging. Het benchmarksysteem bevat onder meer tentoonstellings- en bezoekersgegevens en informatie omtrent personeel en financiën. Daarnaast zijn ook demografische gegevens inzake bevolking en huishoudens toegevoegd, zowel op het niveau van de vestigingsgemeente, de omliggende regio als van heel Nederland.

Publicatie Museumcijfers 2015
Download hier de publicatie Museumcijfers 2015.

Publicatie Museumcijfers 2014
Download hier de publicatie Museumcijfers 2014.

Publicatie Museumcijfers 2013
Download hier de publicatie Museumcijfers 2013.

Publicaties Museumcijfers, cijfers over de jaren 2011, 2012 en 2013