Museumvereniging

Museumvereniging

Bestuur Museumvereniging

 • Irene Asscher-Vonk, voorzitter
  Emeritus Hoogleraar Arbeidsrecht en Sociaal Verzekeringsrecht 
 • Annabelle Birnie, bestuurslid
  Directeur Drents Museum 
 • Erik van Ginkel, zetel namens het Rijksmuseum, vicevoorzitter
  Zakelijk Directeur Rijksmuseum 
 • Ewoud Goudswaard, penningmeester
  Algemeen Directeur ASN Bank 
 • Marjan Scharloo, zetel namens een rijksmuseum, bestuurslid
  Directeur Teylers Museum 
 • Paul van Vlijmen, bestuurslid
  Directeur Stichting Defensiemusea 
 • Adrie Warmenhoven, bestuurslid
  Directeur/Conservator Koninklijk Eise Eisinga Planetarium

Meer over de nevenfuncties van de bestuursleden leest u hier.

Profiel Bestuur

 • Het bestuur bestaat uit maximaal zeven personen, waarvan vijf museumdirecteuren.
 • Twee van deze vijf zetels zijn voor directeuren van rijksmusea, waarvan één voor de directie van het Rijksmuseum in Amsterdam.
 • Één van de museumdirecteuren wordt benoemd tot vicevoorzitter.
 • De voorzitter en penningmeester zijn niet werkzaam bij een museum en maken geen deel uit van een bestuur of raad van toezicht van een museum.
 • De voorzitter heeft een netwerk in het openbaar bestuur, affiniteit met kunst, cultuur en erfgoed en ervaring met belangenbehartiging.
 • De penningmeester heeft financiële kennis en ervaring in bankwezen, bedrijfsleven of accountancy en affiniteit met kunst, cultuur en erfgoed. 
 • Bij de samenstelling wordt gestreefd naar diversiteit in sekse, leeftijd en culturele achtergrond. 
 • De samenstelling weerspiegelt de veelzijdigheid van musea binnen de vereniging. 

Rooster van aftreden

Datum 1e aanstelling

Einde lopende termijn

Hoeveelste termijn?

Irene Asscher-Vonk

1 januari 2014

1 januari 2018

1e

Annabelle Birnie

24 november 2014

24 november 2018

1e

Erik van Ginkel

15 september 2012

15 september 2020

2e

Ewoud Goudswaard

23 november 2011

23 november 2019

2e

Marjan Scharloo

1 januari 2014

1 januari 2018

1e

Paul van Vlijmen

18 mei 2009

18 mei 2017

2e

Adrie Warmenhoven

4 maart 2012

4 maart 2020

2e


* Dit geldt zowel voor de Museumvereniging als de stichting Museumkaart, gegeven het beleid deze besturen dezelfde samenstelling te hebben.