Museumvereniging

Museumvereniging

Projectgroep CHV

De Nationale Projectgroep Collectie Noodplan is sinds 2008 als werkgroep verbonden aan de sectie Veiligheidszorg en Facility Management. De projectgroep bestaat uit restauratoren van verschillende disciplines. De doelstelling is het ontwikkelen van een zo volledig mogelijk collectie noodplan dat door cultuurbeherende instellingen van diverse aard gebruikt kan worden. Het plan wordt afgestemd op gangbare BHV protocollen en kan deel uit gaan maken van calamiteitenplannen van zowel grote als kleine instellingen.

De Projectgroep Collectie Noodplan wil deze doelstelling bereiken door het opstellen van:

  1. Een ‘universeel’ collectie hulpverleningsplan (CHV plan). Daarin staan richtlijnen voor het hanteren en transporteren van (kunst) voorwerpen, al dan niet beschadigd, in het geval van een calamiteit én tijdens de vervolgacties. Deze richtlijnen zijn bestemd voor museummedewerkers, voor instellingsrestauratoren en voor restauratoren die op andere wijze verbonden zijn aan musea.
  2. Trainingsprotocollen, waarin de richtlijnen van het CHV plan aan de praktijk getoetst worden. Het verspreiden van geschreven richtlijnen alléén is niet voldoende, degenen die het veldwerk moeten uitvoeren zullen er door oefening beter mee vertrouwd raken en beter in staat zijn om ze aan de eigen situatie aan te passen.
  3. Eisen die aan een ‘veilige locatie’ moeten worden gesteld. Het is belangrijk te weten waar (kunst)voorwerpen na een calamiteit (tijdelijk) kunnen worden ondergebracht.
  4. Een lijst van de benodigde materialen voor het beschermen van de objecten, voor veilig vervoer en voor een eventuele eerste behandeling van beschadigde (kunst)voorwerpen.
  5. Een taakomschrijving voor de verschillende functies die bij een calamiteit vervuld moeten worden, zoals de CHV-er, het Hoofd CHV, de crisismanager CHV.
  6. Een preventie checklist voor evacuatie van (kunst)voorwerpen op basis van risicoanalyse.

Verder wil de Projectgroep een lans breken voor het verplicht stellen van CHV trainingen voor bepaalde groepen museumpersoneel, naar analogie van BHV trainingen.

Organisatie en taakverdeling

De restauratoren van de Projectgroep Collectie Noodplan vertegenwoordigen elk een discipline (glas & keramiek, schilderijen en lijsten, meubelen, textiel, papier, boeken & fotografie, metaal, hedendaagse kunst). Zij fungeren als coördinatoren van de ondersteunende werkgroepen van hun discipline. Daarin hebben meerdere restauratoren van dezelfde discipline zitting. Er zijn in totaal zeven werkgroepen.

Coördinatie projectgroep
Feroza Verberne, Stedelijk Museum Amsterdam

Werkgroep schilderijen
Coördinatie ad interim: Feroza Verberne

Werkgroep papier, boeken en fotografisch materiaal
Coördinatie: Robien van Gulik, Teylers Museum

Werkgroep moderne kunst
Coördinatie: Ingeborg Smit, Rijksmuseum Twenthe

Werkgroep meubelen en houten objecten
Coördinatie: Martijn de Ruijter, Koninklijk Instituut voor de Tropen

Werkgroep metaal
Coördinatie: Joosje van Bennekom, Rijksmuseum

Werkgroep keramiek en glas
Coördinatie: Kate van Lookeren Campagne, Museum Kröller Müller

Werkgroep textiel
Coördinatie: Emmy de Groot, Emmy de Groot advies, conservering, restauratie

Advies
Marja Peek, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
René Boitelle, Van Gogh Museum

Contactpersoon en bestuurslid sectie Veiligheidszorg en Facility Managment
Robien van Gulik