Museumvereniging

Museumvereniging

Sectie Veiligheidszorg en facility management

De sectie wil als intermediair fungeren voor de musea die lid zijn van de Museumvereniging. Het ‘als intermediair optreden’ betekent voor de sectie dat musea met elkaar in contact worden gebracht om kennis op het gebied van veiligheidszorg en facility management uit te wisselen. De sectie organiseert bijeenkomsten waarin kennis wordt gedeeld.

  • De sectie streeft ernaar het netwerk tussen de musea zo sterk mogelijk te maken.
  • De sectie zal objectief met thema’s en onderwerpen omgaan. De sectie zal zich niet committeren aan één of meerdere commerciële partijen en deze ook niet promoten.
  • De sectie tracht trends in een vroegtijdig stadium te signaleren en ervoor te zorgen dat de leden van de sectie hierover worden geïnformeerd.
  • De sectie is geen kennisinstituut. Hoe groot de ambitie van de sectie ook is, het ontbreekt aan de tijd om een goed kennisinstituut te kunnen zijn.
  • De activiteiten en bijeenkomsten van de sectie zullen niet worden ingezet als verkoopkanalen voor commerciële partijen.

Bestuur

Voorzitter
Frits de Vogel
Museum Het Valkhof, Nijmegen

Secretaris
Trudy van de Meerakker
Van Abbemuseum, Eindhoven

Penningmeester
Marga van Berkel
Stichting Defensiemusea

Leden
Robien van Gulik
Teylersmuseum, Haarlem

Daniël Hoogterp
Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden

Pieter-Bas Rebers
Museum de Fundatie, Zwolle

Raymond de Jong
Rijksmuseum Amsterdam

Vacature Bestuurslid


 

Participant sectie

Als je werkt bij een lidinstelling van de Museumvereniging kun je participant worden van één of meer van de negen secties. Je kunt op dit formulier invullen bij welke secties je je wilt aansluiten.

Al geregistreerd?

Ga dan naar je profiel en pas je sectielidmaatschap aan.