Museumvereniging

Museumvereniging

Ledenvergadering

Minimaal tweemaal per jaar organiseert de Museumvereniging een Ledenvergadering. In deze vergadering wordt de koers van de vereniging bepaald en legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. De Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.

Naast leden kent de Museumvereniging ook de status van gelieerde instelling en belangstellende. Alleen leden hebben stemrecht in de vergaderingen.
Zie verder onder Word lid! 

Vergaderdata 2017: 
maandag 22 mei 2017, vanaf 14.00 uur locatie n.t.b. 
maandag 20 november 2017, vanaf 14.00 uur locatie n.t.b. 

Vergaderdata 2016:

  
Geldmuseum te Utrecht, 18 november 2013. Foto: Fred Ernst

 

2015

Verslag Ledenvergadering 23 november 2015
Verslag Ledenvergadering 18 mei 2015

2014

Verslag Ledenvergadering 26 mei 2014
Verslag Ledenvergadering 10 maart 2014

2013

Verslag ALV 18 november 2013
Verslag ALV 27 mei 2013

Bent u op zoek naar een verslag van een eerdere ledenvergadering? Of heeft u vragen over de komende ledenvergadering? Ons secretariaat helpt u graag verder!