Museumvereniging

Museumvereniging

Kringen

De Museumvereniging heeft een tweetal kringen. Op initiatief van de leden kunnen er meer kringen ontstaan.

 
Foto: Fred Ernst

Kring Rijksmusea
Na de fusie tussen de Vereniging van Rijksmusea (VRM) en de Nederlandse Museumvereniging (NMV) is op verzoek van de Rijksmusea de ledenvergadering van de VRM omgezet in de kring Rijksmusea. Deze kring behartigt de belangen van deze musea. De kring is toegankelijk voor musea die subsidie ontvangen van het Rijk.

In 2014 heeft de kring van Rijksmusea vijf keer vergaderd. Onderwerp van gesprek was onder andere de nieuwe Erfgoedwet. Er  werd gesproken over bekostiging, huisvesting, collectiemobiliteit en monitoring door de Raad van Cultuur.

Kring werkgeverschap
Ook de behartiging van de werkgeversbelangen -  door de voormalige VRM - in het overleg met de vakbonden is voortgezet in een kring. De kring is toegankelijk voor musea die deelnemen aan de Museum CAO.

De kring werkgeverschap vergaderde in 2014 eenmaal over het mandaat ten behoeve van de CAO-onderhandelingen in 2015. 

Meer informatie
Wilt u weten wanneer de kringvergaderingen zijn? Kijk dan op de agenda. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gea Wold, Senior Medewerker Werkgeverszaken.