12 regionale musea in de BIS 2021-2024

Nieuws | 18 sep. 2020

Op Prinsjesdag zijn ook de regionale musea uit de twaalf provincies bekendgemaakt die een toekenning van ieder jaarlijks 250.000 euro ontvangen vanuit de culturele basisinfrastructuur 2021-2024. Het zijn musea met collecties van (inter)nationaal belang die hiermee nieuw en bestaand publiek kunnen bereiken én verrijken.

Het betreffen in negen provincies individuele musea: Centraal Museum, Drents Museum, Fries Museum, Groninger Museum voor Stad en Lande, Hannema-de Stuers Fundatie, Kunstmuseum Flevoland, Provinciaal Museum Limburg (Het Bonnefantenmuseum), Stedelijk Museum Schiedam en de Zeeuwse Museumstichting. In drie provincies is één museum penvoerder van een samenwerkingsverband van musea. In de provincie Gelderland is dit Museum Arnhem in samenwerking met Museum het Valkhof Nijmegen. In Noord-Holland betreft dit het Frans Hals Museum in samenwerking met het Amsterdam Museum. In Noord-Brabant betreft dit het Noordbrabants Museum in samenwerking met Design Museum Den Bosch, Museum Helmond, het Stedelijk Museum Breda, TextielMuseum en het Van Abbemuseum.

Extra geld voor publieksactiviteiten

Deze regionale musea krijgen jaarlijks extra geld voor publieksactiviteiten. Ook is er ruimte voor cultuureducatie, talentontwikkeling, ontwikkeling van diverse genres en reflectie en debat. Hier lees je waar Stedelijk Museum Schiedam de subsidie voor wil gaan gebruiken.

Deel dit nieuws