Museumvereniging

Museumvereniging

Vacature-overzicht

Beheer en Behoud

 • Depotbeheerder

  Groninger Museum Groningen | 07 okt '14

  De nieuwe depotbeheerder heeft grote affiniteit met kunst en geschiedenis en zet zich met enthousiasme in voor het beheer en behoud van onze gevarieerde collectie. Verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van zowel het depotgebouw als de collectie zijn vanzelfsprekend voor deze medewerker. Overzicht behouden en een zorgvuldige manier van werken - vooral tijdens drukkere periodes - zijn belangrijke kwaliteiten van onze nieuwe collega.

Management

 • Directeur Museum aan de Stroom

  stad Antwerpen Antwerpen | 13 okt '14

  Antwerpenaars zijn meer dan trots op het MAS. Daarom zoeken ze een meer dan straffe directeur voor het MAS. 
  Een ervaren people manager die de 60-koppige ploeg doelgericht en met veel overtuiging aanstuurt. Deze geboren leider zet het MAS verder op de internationale kaart met een inspirerend tentoonstellings- en publieksbeleid.

 • Raad van Beheer

  Museum het Dolhuys Haarlem | 15 okt '14
  Wegens aftreden volgens rooster zoekt Het Dolhuys drie leden voor de Raad van Toezicht 
  • Eén lid met specifieke kennis en netwerk op het terrein van juridisch, politiek/bestuurlijk vraagstukken 
  • Eén lid met specifieke kennis en netwerk op het terrein van publiciteit en marketing aangelegenheden 
  • Eén lid met specifieke kennis en netwerk op het terrein van (inter)nationaal museumbeleid 

  Cultural Governance 

  Bestuur en toezicht verhouden zich tot elkaar conform het Raad van Toezichtmodel zoals dat is beschreven in de herschreven Code Cultural Governance. De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het museum en de Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het vastgestelde algemeen financiële beleid. In de statuten van de stichting zijn de scheiding van taken en verantwoordelijkheden tussen bestuurder en toezichthouder vastgelegd. De Raad van Toezicht keurt de begroting en de jaarrekening goed en ziet toe op de wijze waarop de directeur/bestuurder gestalte geeft aan de doelstellingen van het museum. De leden van de Raad van Toezicht worden, op voordracht van de Raad en gehoord hebbende de directeur/bestuurder benoemd voor een termijn van drie jaar. Aansluitend kunnen Toezichthouders voor een tweede termijn van eveneens drie jaar worden herbenoemt.

Registratie en Documentatie

 • Medewerker bibliotheek

  Stedelijk Museum Amsterdam Amsterdam | 20 okt '14

  De bibliotheek van het Stedelijk Museum valt onder de afdeling Collecties en speelt een actieve rol in de ondersteuning van onderzoek, tentoonstellingen voorbereiden en bij het documenteren van de collectie. Daarnaast is de bibliotheek een internationaal bekend onderzoekscentrum, intensief gebruikt door onderzoekers, studenten en publiek.

Stage overzicht