Museumvereniging

Museumvereniging

Vacature-overzicht

Beheer en Behoud

 • Conservator moderne kunst

  Stichting Noordbrabants Museum 's-Hertogenbosch | 13 mei '15

  Als conservator moderne kunst maak je deel uit van de afdeling collectie, presentatie en educatie (CPE). Naast de conservator moderne kunst hebben we ook een conservator oude kunst en een conservator historische collecties. De afdeling CPE bestaat verder uit een tentoonstellingsmaker, een team van educatoren, een team van registratoren, een documentalist en een depotbeheerder.

Management

 • Statutair Directeur Museum Het Valkhof

  Museum het Valkenhof Nijmegen | 29 mei '15

  In deze functie bent u verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie in de meest brede zin. Onder uw leiding worden kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen gerealiseerd op het gebied van o.a. bedrijfsvoering, prognoses, financiën, personeels- en collectiebeleid. U formuleert beleid vanuit een duidelijke toekomstvisie in overleg met de Raad van Toezicht en zorgt voor een overeenkomstige uitvoering. Een belangrijke taakstelling betreft het verder vormgeven van de marketing en profilering van museum en tentoonstellingen en de communicatie naar doelgroepen. Actie, innovatie en vooruitzien zijn in dit verband kernbegrippen. U geeft leiding aan het managementteam waarin alle delen van de organisatie zijn vertegenwoordigd. Het projectmatige karakter van veel activiteiten, o.a. op het gebied van collecties en verbetertrajecten, vraagt echter ook om uw persoonlijke betrokkenheid bij de uitvoering. In het museum zijn 40 medewerkers en 90 vrijwilligers actief. U rapporteert aan de Raad van Toezicht.

Overig

Stage overzicht

mei

 • Stagiair(e) (internet) marketing

  Nederlands Vestingmuseum Naarden | 20 mei '15 | Marketing en PR
  • De digitale communicatie verzorgen 
  • Content verzorgen 
  • Acties bedenken 
  • Doelgroepen vinden, binden en boeien.

april

 • Stagiair voor team Public Affairs

  Museumvereniging Amsterdam | 30 apr '15 | Overig

  Wat ga je doen

  • Nieuws monitoren  
  • Nieuwsberichten schrijven voor Museumvereniging.nl
  • Web-redactie Museumvereniging.nl 
  • Sociale media bijhouden 
  • Voorbereiding- en programmering van bijeenkomsten en evenementen
  • Verslaglegging bijeenkomsten
  • Ondersteuning van projectleiders
  • Eigen initiatieven zijn welkom!