Museumvereniging

Museumvereniging

Vacature-overzicht

Beheer en Behoud

 • Conservator

  Tassenmuseum Hendrikje Amsterdam | 11 mrt '15

  Een belangrijke taak van de conservator is het ontwikkelen en onderhouden van zowel de vaste presentaties alsmede de wisseltentoonstellingen. Als conservator bij Tassenmuseum Hendrikje ben je met name verantwoordelijk voor de inhoud, organisatie en uitvoering van de tentoonstellingen, van idee tot evaluatie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de kleine exposities van hedendaagse tassenontwerpers die je in samenwerking  met de museumwinkel organiseert.

 • Behoudsmedewerker

  Amsterdam Museum Amsterdam | 30 mrt '15

  Je voert binnen het team beheer & behoud het beheer in fysieke zin uit op collecties en objecten die het museum zijn toevertrouwd, zowel in het depot als in expositieruimten.

Marketing en PR

 • Hoofd Marketing & Sales (m/v)

  Zaans Museum Zaandam | 25 mrt '15

  Het Hoofd Marketing & Sales is primair verantwoordelijk voor de groei van bezoekersaantallen en inkomsten voor het museum vanuit sales-activiteiten.

  Het Hoofd Marketing & Sales is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het marketingbeleid met als doel het publieksbereik te vergroten en de positionering van het Zaans Museum te versterken. Tevens is het Hoofd Marketing & Sales verantwoordelijk voor de organisatie en planning van groepsboekingen. Het Hoofd Marketing & Sales geeft leiding aan het team Marketing & Sales en is tevens verantwoordelijk budgethouder. 

 • Coördinator Marketing & Development

  Stedelijk Museum Alkmaar Alkmaar | 30 mrt '15

  De coördinator Marketing & Development is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van marketingstrategieën en –plannen, met als doel het publieksbereik te vergroten en de positionering van Stedelijk Museum Alkmaar te versterken. Tevens is de coördinator verantwoordelijk voor development, erop gericht additionele inkomstenbronnen te verwerven voor het museum. Hij/zij coördineert daartoe de fondsen- en sponsorwerving en spant zich in om meer particuliere begunstigers en verzamelaars aan het museum te binden. De coördinator onderhoudt tevens het contact met de vereniging van Vrienden & Schutters van het museum. Hij/zij coördineert de werkzaamheden van het team, en verricht ook uitvoerend werk. De coördinator is tevens verantwoordelijk budgethouder en valt direct onder de directeur.

Publiek en Presentatie

 • Senior Educator

  Van Gogh Museum Amsterdam | 17 mrt '15

  Als Senior Educator zoek je steeds naar de beste manieren om je publiek te raken en te inspireren, zowel in als buiten het museum. Denk hierbij aan middelen en activiteiten zoals multimediatours, rondleidingen, workshops, lezingen, zaalteksten en apps.
  Je initieert concepten, programma’s en projecten inspelend op ontwikkelingen in het Van Gogh Museum, De Mesdag Collectie en de maatschappij. Je interpreteert hiervoor de wetenschappelijke inhoud van collecties, onderzoek en tentoonstellingen, vertaalt deze in creatieve educatieplannen en zorgt voor de uitvoering daarvan.

Registratie en Documentatie

 • Beheerder Digitaal Archief

  Stichting Centraal Museum Utrecht | 25 mrt '15

  Je beheert het digitaal archief, waarbij je het gebruik daarvan monitort, en in voorkomende gevallen medewerkers aanspreekt bij het afwijken van de geldende procedures.

Stage overzicht