Museumvereniging

Museumvereniging

Collectieve ziektenkostenverzekering

Collectieve zorgverzekering 

Alle musea die lid zijn van de Museumvereniging kunnen hun medewerkers én vrijwilligers laten profiteren van de collectieve zorgverzekering van de branchevereniging bij Zilveren Kruis Achmea. De premies voor 2015 zijn half november bekend. 

Nieuw in 2015: verhoogde korting
In de onderhandeling met  Zilveren Kruis Achmea zijn wij erin geslaagd om de collectiviteitskorting te verhogen naar 10% op de premie van de basisverzekering en 15% op de premie van de aanvullende verzekeringen. Een korting waar uw medewerkers en vrijwilligers direct van zullen profiteren.

Wettelijke wijzigingen zorgverzekering 2015
Ook in 2015 zal de zorgverzekering gaan veranderen. In een aantal gevallen kunnen deze wijzigingen uw medewerkers en vrijwilligers persoonlijk raken, zoals bijvoorbeeld de wijzigingen in de AWBZ of de verhoging van het eigen risico. Dit wijzigt er:
* Het verplichte eigen risico stijgt
* De basisverzekering wordt aangevuld met vergoedingen door de hervorming van de langdurige zorg: verpleging en verzorging aan huis
* Vergoedingen rondom de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, zoals psychische hulp bij autisme of ADHD verdwijnen uit de basisverzekering
* Vergoedingen van dyslexiezorg bij kinderen verdwijnt uit het basispakket

Waarom deelnemen aan deze collectieve zorgverzekering?
* De collectieve zorgverzekering kost u als werkgever niets en is een goede aanvulling op de arbeidsvoorwaarden van uw organisatie
* Maximale collectiviteitskorting op de basis- én de aanvullende verzekering
* Gratis overstapservice
* Declareren van nota’s eenvoudig online of via Zilveren Kruis app.
* Het Medisch Expertise Centrum Cultuur (MECC), het zorgloket voor de sector Cultuur

Hoe nu verder?
Half november zijn de premies voor 2015 bekend en zullen wij u aanvullend informeren.