Museumvereniging

Museumvereniging

Ethische code

In 2004 is tijdens de Algemene Vergadering van ICOM in Seoel (Korea) een geheel vernieuwde ICOM Code of Ethics for Museums aangenomen. De Nederlandse vertaling hiervan is voorbereid door een kleine werkgroep en besproken in de Ethische Codecommissie voor Musea. Daarna is hij formeel goedgekeurd door het besturen van ICOM-Nederland en de Museumvereniging. De vertaling van de Ethische Code voor Musea is nu de basis voor de beroepsethiek van de museale sector in Nederland en uiteraard ook in een Engelse versie beschikbaar. Het is de derde versie, na de eerste Nederlandse druk in 1991 - herzien in 1999 - van de Gedragslijn Museale Beroepsethiek.

Ethische Codecommissie voor Musea:

-      mr. Prof. Ted de Boer, emeritus hoogleraar Internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking, Universiteit van Amsterdam

-      mr. René Klomp, interim voorzitter, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam, juridisch adviseur

-      Pauline Kruseman, voormalig directeur Amsterdams Historisch Museum

-      Drs. Lisette Pelsers, directeur Kröller-Müller Museum

-      Drs. Steph Scholten, directeur Erfgoed van de Universiteit van Amsterdam

-      Drs. Rik Vos, voormalig directeur Instituut Collectie Nederland

Als houvast bij ethische kwesties en middel tot zelfregulering bewijst de Ethische Code het museumveld goede diensten. De Museumvereniging heeft in haar lidmaatschapsvoorwaarden opgenomen dat van de leden van de Museumvereniging wordt verwacht dat zij de Ethische Code voor Musea (voorheen de Gedragslijn voor Museale Beroepsethiek) als uitgangspunt van hun handelen hanteren. Eenzelfde voorwaarde hanteert de Stichting Het Nederlands Museumregister voor geregistreerde musea.

De Ethische Codecommissie voor Musea - voorheen Commissie Museale Gedragslijn - is in 1991 ingesteld door de Nederlandse Museumvereniging, ICOM-Nederland, het Landelijk Contact van Museumconsulenten, de Stichting Museumjaarkaart en de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea om te adviseren ter zake van of als toetsing aan de Ethische Code.

                                                   

Het advies over de teruggave van ooit geroofde Urker Schedels door het Universiteitsmuseum Utrecht in 2010 leidde tot veel publiciteit.

 


Adviesaanvragen

De Ethische Code voor Musea is een document waar de Codecommissie ook nieuwe ethische kwesties aan kan toetsen. Adviesaanvragen kan men schriftelijk bij de Ethische Codecommissieleden indienen via een van de organisaties die de Commissie in 1991 hebben ingesteld. Post voor de Ethische Code Commissie voor Musea kan gestuurd worden naar Postbus 2975, 1011 VL Amsterdam.

De tot nu toe uitgebrachte adviezen kunt u hieronder downloaden: