Museumvereniging

Museumvereniging

Boeken

De Museumvereniging geeft boeken uit die u via deze pagina kunt bestellen.

Kinderen_en_Museumbezoek

 

 

 

Populaire uitgave van een onderzoek naar maatregelen die kinderen t/m 12 jaar kunnen stimuleren naar musea te gaan.

 Bestel Kinderen en Museumbezoek, € 12,95 

 

Meer dan waard

Meer dan waard: de maatschappelijke betekenis van musea

(Deze publicatie is samengesteld door DSP-groep en de Nederlandse Museumvereniging). Normale prijs € 12,95|Ledenprijs € 12,95

In Meer dan waard: de maatschappelijke betekenis van musea, stelt onderzoek- en adviesbureau DSP-groep vijf kwalitatieve maatschappelijke waarden van musea vast: de collectiewaarde, de verbindende waarde, de educatieve waarde, de belevingswaarde en de economische waarde.

Bestel Meer dan waard

Terug naar boven

  

Handreiking museumbeleid voor gemeenten

Handreiking museumbeleid voor gemeenten
(gezamenlijke uitgave van de Museumvereniging, LCM en VNG, tekst Ingrid Jansen) 2004
Normale prijs € 15|Ledenprijs € 10.

De Handreiking museumbeleid voor gemeenten gaat over het functioneren van Nederlandse musea en geeft cultuurpolitieke en praktische instrumenten voor een gemeentelijk museumbeleid. Daarnaast biedt de handreiking bestuurders en medewerkers van musea inzicht in het museumbeleid van de Nederlandse overheden, beleid dat hen direct of indirect beïnvloedt. Het eerste deel gaat over de stand van zaken rond musea in de museumwereld, de gemeenten, de provincies en het rijk, gevolgd door een overzicht van belangrijke trends en ontwikkelingen. Het tweede deel bevat een praktische handreiking voor gemeentelijk museumbeleid. De publicatie besluit met 16 aanbevelingen. In bijlagen zijn verschillende aspecten nader uitgewerkt.

Bestel Handreiking museumbeleid voor gemeenten

Terug naar boven

 

Interactieve kijktochten

Handleiding voor het maken van interactieve kijktochten
(Museumvereniging, samenstelling Adriaantje de Jong en Vanessa van Oost) 2004
Normale prijs € 10|Ledenprijs € 5.

Om jongeren meer voor erfgoedinstellingen te interesseren is het project 'Stimulering Erfgoedaanbod Cultuurvouchers Basisvorming' opgezet. Deze handleiding is het resultaat van dit erfgoedbrede project, in dit geval voor de musea. Het boekje bevat onder meer een projectmodel voor het ontwikkelen van een educatief programma. Ook wordt de rol van erfgoed als bron voor intercultureel leren belicht en wordt aandacht besteed aan het object als informatiedrager. Vooral voor kleine musea wordt het hierdoor mogelijk om hun educatieve aanbod op een goedkope en succesvolle wijze te verruimen.

Bestel Handleiding voor het maken van interactieve kijktochten

Terug naar boven

 

Museale Verwervingen 1940-1948

Het rapport Museale Verwervingen 1940-1948 is gebaseerd op een onderzoek onder de leden van de Museumvereniging, in 1998/99 uitgevoerd op instigatie van de Commissie Museale Verwervingen 1940-1948.

(Museumvereniging, geschreven door Drs. Eelke Muller 1999) Normale prijs € 10|Ledenprijs € 5. Prijzen zijn inclusief aanvulling.

Museale Verwervingen 1940-1948
(Aanvulling op de rapportage van de musea)

Deze aanvulling op het rapport is het resultaat van een rondschrijven in september 2000 aan die musea waarover in de rapportage van december 199 werd gemeld dat er in de loop van 2000 nog nadere onderzoekresultaten te verwachten waren.

U ontvangt de publicatie door het bedrag over te maken op gironummer 169653 t.n.v. de Museumvereniging te Amsterdam o.v.v. 'de titel van de publicatie'. Uw bestelling wordt na betaling zo spoedig mogelijk naar het adres dat op de overschrijvingskaart vermeld staat verzonden. Als u per girotel of telebanking betaalt, dient u uw adres apart te vermelden.

Bestel Museale Verwervingen 1940-1948

Terug naar boven